Βρὲς ποιὸς …«τραγουδᾶ» καλλίτερα (στὴν «ἀντιτρομοκρατική!)…

Χατζόπουλος, «Καθημερινή».

«Quiz»…

  • Ὁ Κουφοντίνας παίρνει ἐξόδους, ἐνῶ ὁ Γιωτόπουλος ὄχι.
  • Βρεῖτε ποιὸς εἶναι ὁ «τραγουδιστὴς» τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς

Νέα, ἑορταστική, ἄδεια στὸν Κουφοντίνα.

  • Βάλτε τὸ φανατισμὸ στὴν ἄκρη.
  • Δεῖτε πῶς προκαλοῦν.

Τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἔχει ἀπομείνη εἶναι ἕνα ἄῤῥωστο κομμάτι τοῦ λαοῦ.

  • Μόνο αὐτοὺς προσπαθοῦν νὰ κρατήσουν.
  • Τί κερδίζουν ὅταν δίδουν ἄδεια σέ ἕναν δικτατορίσκο πού δολοφονοῦσε μέ σχέδιο καί ἐν ψυχρῷ; 
  • Τιμωρῆστε τοὺς εἶναι ἐπικίνδυνοι.

Τελικῶς…
Ὁ Κουφοντίνας ἀνάμεσα στὶς ἄδειές του κάνει καὶ λίγη φυλακή.

Παναγιώτης Λάλλας

Σημείωσις

Κάθε φορὰ ποὺ τὸ Μπακογιαννέικο χρειάζεται ψηφαλάκια, ὁ Κουφοντίας θὰ παίρνη ἄδεια… Κι ἂς μὴν τὴν ἐχήτησε… 

Χοϊδᾶς Διονύσιος

(Visited 162 times, 1 visits today)
Leave a Reply