Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλᾷ ἀπὸ τοὺς συντρόφους μας…

Ὁ Κολοκοτρώνης στὴν ἀρχὴ τοῦ Εἰκοσιένα, στὸ τραπέζι ἐπάνω, ὅταν ἤθελε νὰ πιῇ κρασί, ἔλεγε συχνά: 

― Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλᾷ ἀπὸ τοὺς συντρόφους μας στὸν πόλεμο.

Γιατί οἱ πολεμιστάδες ἦσαν ἀκόμα ἀγύμναστοι στὸ σημάδι. 

Γιάννης Βλαχογιάννης, Ἱστορικὴ Ἀνθολογία, 1927. Σελίδες 193-194.

Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 313 times, 1 visits today)
Leave a Reply