Χώρα …ὑπέρ-σεξουαλική!!!

Τελικά, αὐτὴ ἡ Χώρα εἶναι ἡ πιὸ σεξουαλικὴ ποὺ ὑπάρχει. Διαπιστώνεις ὅτι ὅλα ἔχουν νὰ κάνουν μὲ …ὄρχεις καὶ πρωκτοὺς (τὰ γράφω στὴν καθαρεύουσα γιατί ἔτσι εἶναι πιὸ εὔκολο γιὰ τὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο νὰ δεχθῇ τὶς λέξεις χωρὶς νὰ ὑποστῇ «σόκ»).

Βλέπεις ὅτι:

 • Δὲν ἔχεις κυβέρνηση μὲ ὄρχεις, ἀλλὰ ὄρχεις κυβέρνηση.
 • Δὲν ἔχεις πολιτικοὺς μὲ ὄρχεις, ἀλλὰ ὄρχεις πολιτικούς.
 • Δὲν ἔχεις δικαστὲς μὲ ὄρχεις, ἀλλὰ ὄρχεις δικαστές.
 • Δὲν ἔχεις εἰσαγγελεῖς μὲ ὄρχεις, ἀλλὰ ὄρχεις εἰσαγγελεῖς.
 • Δὲν ἔχεις ἀστυνομία μὲ ὄρχεις, ἀλλὰ ὄρχεις ἀστυνομία.
 • Δὲν ἔχεις στρατὸ μὲ ὄρχεις, ἀλλὰ ὄρχεις στρατὸ

Καὶ πάει λέγοντας…

Τὸ δὲ αἰδοῖο ποὺ ἀποτελεῖ τὸ πολυτιμότερον τῶν ἀναπαραγωγικῶν ὀργάνων τοῦ γυναικείου σώματος, ἔχει τεθῆ σὲ ἀχρηστία. Τὴν θέση τοῦ πῆρε ὁ πρωκτός…

 • Κυβέρνησις τοῦ κώλου!!!
 • Πολιτικοί του κώλου!!!
 • Εἰσαγγελεῖς τοῦ κώλου!!!
 • Δικαστὲς τοῦ κώλου!!!
 • Ἀστυνομικοί του κώλου!!!
 • Στρατιωτικοί του κώλου!!!

Καὶ πάει λέγοντας ἐπίσης…

Καὶ κάπου ἐκεῖ, ἐν μέσῳ ὄρχεων καὶ πρωκτῶν, ἕνας λαὸς ποὺ ἀναπαυτικὰ ἀπολαμβάνει τὸ ὄργιο… Καί πῶς νά μήν τό ἀπολαμβάνῃ, ἀφοῦ μέσα ἀπὸ τὶς τάξεις του βγαίνουν οἱ πολιτικοί, οἱ δικαστές, οἱ εἰσαγγελεῖς, οἱ ἀστυνομικοί, οἱ στρατιωτικοί, οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, οἱ ἰδιωτικοὶ ὑπάλληλοι, οἱ ἐπιχειρηματίες… Ὅλο αὐτὸ τὸ σινάφι τέλος πάντων ποὺ διοικεῖ καὶ διοικεῖται.

Εἴμαστε οἱ ἐπιλογές μας. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ κατηγοροῦμε. Ὅλοι οἱ παραπάνω, εἶναι ὁ δικός μας καθρέπτης.
Ὑβρίζουμε αὐτὸ ποὺ εἴμαστε, χωρὶς νὰ μπαίνουμε κἂν στὸν κόπο νὰ τὸ ἀλλάξουμε. Στὴν οὐσία, ὑβρίζουμε τὸν ἑαυτό μας, ὑβρίζοντας τὶς ἐπιλογές μας. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀλλάξουμε πρὸς τὸ καλλίτερο, οὔτε λόγος…

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 467 times, 1 visits today)
One thought on “Χώρα …ὑπέρ-σεξουαλική!!!

 1. ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ! Αὐτὸ μὲ τὸν καθρέφτη τὸ εἶχε πεῖ πρῶτος ὁ Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος. Ἐκεῖ τὸ βρήκατε ἤ, μήπως, τὸ ἐπινοήσατε μόνος σας; Ὅπως καὶ νὰ εἶναι: Συγχαρητήρια!

Leave a Reply