Ῥὲ νασούλη μὴν εἶσαι …μαρτυριάρης!!!

Γιατὶ χαλᾶς τὶς συνωμοσίες καὶ δίδεις τροφὴ στοὺς συνωμοσιολόγους…

Τὸ μόνον ποὺ δὲν ἔκανες εἶναι νὰ ἀναφέρῃς τὴν Θεσσαλονίκη μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὴν ἐκφέρουν οἱ ἀγαπημένοι σας …«περιούσιοι»…!!!

Τί νά πῶ γιά αὐτόν τόν νασούλη;
Τόν νασούλη πού ἔγραφε γιά τόν Καντάφι μέ …θαυμασμό καί λατρεία;
Τόν νασούλη τῶν Δυτικῶν Προαστείων, πού ἐνίοτε τό ἔπαιζε καί ὑπερασπιστής τοῦ λαοῦ;
Τὸν νασούλη καλέ, ποὺ ἀπὸ δημοσιοκάφρος μᾶς προέκυψε «ἐθνοσωτὴρ» στὶς ὑπηρεσίες τοῦ πSoros καὶ τῶν ΜΚΟ του…

Τό ἔχει τερματίση;
Ἄ πᾶ πᾶ… Ὄχι ἀκόμη τοὐλάχιστον. Ὄχι ἔως νὰ ὁμολογήσῃ δημοσίως πὼς ὄσα ἐψήφισε, μαζὺ μὲ τὰ ὅμαιμά του, δὲν εἶναι κάτι λιγότερο ἢ περισσότερο ἀπὸ μίαν ὑπηρεσία στοὺς …«περιουσίους» τοῦ πλανήτου μας, ποὺ ἀπὸ καιρὸ ἐσχεδίαζαν τὴν Μεγάλη Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου, δωράκι αὐτῶν πρὸς τὸ …Ἰσραήλ, ποὺ σκοπό του ἔχει νὰ ἀναβιώσῃ πλέον τὸ σύγχρονο Βυζάντιον. Ἔνα ἀκόμη Βυζάντιον ὐπὸ τὸν αὐστηρὸ καὶ στενό τους ἔλεγχο καί, φυσικὰ πάντα εἰς βάρος ἡμῶν τῶν χαχόλων.

Ἔ νασούλη; Κάνω λάθος; Ἤ ὄχι;

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἂν καὶ ἡ χώρα εἶναι ἤδη διαμελισμένοι καὶ ἐλεγχομένη ἀπὸ διάφορες πολυεθνικές…
Ἂν καὶ πράγματι πολλῶν διαφορετικῶν συμφερόντων πόλεμοι παίζονται στὶς πλάτες μας…
Ἂν καὶ ἔχουμε μπουκώση ἀπὸ ἐθνομηδενιστικὲς κορῶνες μὰ καὶ ἀπὸ ἐθνοκαπήλους…
Ἂν καὶ τελικῶς ἀποδεικνύεται πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ σενάρια συνωμοσιολογίας δὲν ἦταν ἐπιστημονικὴ φαντασία…
Ἂν καὶ πράγματι οἱ Κερκόπορτες καὶ οἱ γενίτσαροι ἐπερίσσευσαν…
Ἂν καὶ ὅλα διαφαίνονται μαῦρα κι ἄραχνα τελικῶς…
…θὰ τοὺς ἔλεγα νὰ κρατοῦν πολὺ μικρὸ καλαθάκι, ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἐπιτυχία ὅλων αὐτῶν τῶν σχεδιασμῶν.
Ἔτσι, γενικῶς καὶ  φιλικῶς…

Leave a Reply