Ῥόλοι ἤ γραφικότητες;

Κάθε φόρα ποὺ διαβάζω κάτι γιὰ τὸν «βαρὺ καὶ ἀσήκωτο» Παῦλο Πολάκη καὶ τὶς ἀνεκδιήγητες ἀτάκες του, μοῦ ἔρχεται στὸ μυαλὸ μία ἄλλη «μορφὴ» τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ.

Ἐκείνη τοῦ Μένιου Κουτσόγιωργα ποὺ κυριάρχησε τὴν δεκαετία τοῦ 80!
Τὸ ἴδιο φωνακλᾶς, ὑβριστικός, δικτατορικῆς  νοοτροπίας κομματάρχης.

Οἱ συμπεριφορές τους ὁμοιάζουν τόσο πολύ, ποὺ ἀναπόφευκτα σκέπτεται κάποιος πὼς πρόκειται γιὰ ἕναν ῥόλο ποὺ μεταβιβάζεται ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ καὶ ἀπὸ κόμμα σὲ κόμμα!

Κουτσόγιωργας καὶ Γιαννόπουλος, Πάγκαλος, Ἄδωνις καὶ ἐνδιάμεσα διάφοροι ἄλλοι ἥσσονος σημασίας.

Συμπεριφορὰ καὶ ῥόλος ποὺ μᾶλλον ἐπιλέγεται ἐπειδὴ θεωρεῖται λαϊκή, προσλαμβάνεται εὔκολα καὶ ἄμεσα ἀπὸ τὰ ἀμόρφωτα λαϊκὰ πλήθη, δημιουργεῖ μὲν πόλωση καὶ ἀντιπαράθεση, συντελεῖ δὲ σὲ ἐκλογικὲς νίκες;

Σὲ αὐτὴν τὴ λογική του λαϊκοῦ νταῆ, φαίνεται πὼς ἔχει στηρίξη ἀκόμα καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ τὴν Πολιτεία του τὰ τελευταία χρόνια.

Νὰ θυμήσω μόνον πὼς ὁ Κουτσόγιωργας μὲ τὴν συμπεριφορά του ἐπέτυχε, τότε νὰ γίνῃ ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος γιὰ ἕνα ὁλόκληρο Κίνημα-πολιτικὸ σύστημα καὶ νὰ καταλήξῃ τὸ βασικὸ θύμα τῆς «Καθάρσεως», ποὺ νομοτελειακῶς ἐπηκολούθησε. Καὶ αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ βασικὸς λόγος ποὺ ἐκλονίσθη ἡ ὑγεία του, ἐπισπεύδοντας τὸ τέλος του.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply