Γελοιότητες Ζάεφ…

Εἶναι τόσο προκλητικὰ γελοῖος ποὺ ἀναρωτόμεθα ὅλοι μας γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι τόσο ἀνεγκέφαλος ἢ σκέτο πῆρε μίαν φόρα, φόρα κατηφόρα…
…γιὰ νὰ καταλήξῃ στὴν ἄβυσσο τὸ δυνατὸν ταχύτερα!!!

  • Ὅπου σταθῆ κι ὅπο εὑρεθῆ διατυμπανίζει τὴν …σκοπιανικότητα τῆς Μακεδονίας κατὰ ἕναν τρόπο τέτοιο ποὺ προσβάλλει τὴν ἰδίαν τὴν «συμφωνία» ποὺ ὑπέγραψε.
  • Διαρκῶς καταπατᾶ μονομερῶν αὐτὴν τὴν «συμφωνία» καὶ συμπεριφέρεται σὰν ἄτρωτος.
  • Μὲ κάθε εὐκαιρία δημοσιεύει φωτογραφίες του μὲ τὸν πSoros, πρὸ κειμένου καὶ νὰ δίδῃ τεκμήρια σὲ ὅσους ἀντιπαλεύονται τὴν «συμφωνία» μὰ καὶ γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώνῃ πὼς σὰν «ἀγαπημένο» παιδὶ τοῦ πSoros ὄχι μόνον ἐξαγοράζεται, ἀλλὰ εὔκολα θὰ καταλήξη σὲ κάποιο (ἂς ποῦμε γενικολογῶντας) διεθνὲς δικαστήριον, γιὰ νὰ χαρακτηρισθῇ ἔμμισθος πράκτωρ ποὺ στρέφεται κατὰ τοῦ λαοῦ του, ἐξυπηρετῶντας ξένα συμφέροντα.
  • Ἐννοεῖται πὼς κι αὐτὸς καταπατᾶ εὐθαρσῶς καὶ ἀνερυθρίαστα τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας του, παρακάμπτοντας τὸν Ἰβανῶφ.
  • Περιφρονεῖ τὴν λαϊκὴ βούλησιν, ποὺ τοῦ μετέτρεψε τὸ δημοψήφισμά του σὲ κενὸ γράμμα καί,
  • ἀντισυνταγματικότατα ἐπιχειρεῖ νὰ καταλύσῃ ἐπισήμως τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας του, ἐνᾦ ἀπολύτως πραξικοπηματικὰ ἀπειλεῖ ἀκόμη καὶ μὲ καθαίρεσιν τὸν Ἰβανῶφ, πρὸ κειμένου νὰ «νομοτυπήσῃ» τὸ ἔκτρωμά του.

Κάνει κι ἄλλα ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι τόσο ἔντονα καὶ τόσο ἐπιδεικτικά, ποὺ ἐμέναν μοῦ δίδουν τὴν ἐντύπωσιν …αὐτοκτονικοῦ ἠλιθίου, ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιληφθῇ τὴν κατάστασίν του ἐνᾦ ὁδεύει ταχύτατα πρὸς τὴν ἀνυπαρξία του.
Ἡ ἐπιφανειακὴ δύναμις ποὺ τοῦ προσδίδει ἡ σχέσις του μὲ τὸν πSoros, εἶναι τόσο καταφανῶς προκλητική, ποὺ μοῦ θυμίζει κάτι ἀνεγκέφαλα κι ἐπαρμένα παπαγαλάκια, τὰ ὁποία τὰ τοποθετοῦν κάποιοι ὡς βιτρίνες, γιὰ νὰ ἁρπάξουν βεβαιωμένα ἕνα προγραμματισμένο κῦμα ποὺ θὰ σηκωθῆ κονιορτό… Κι ὁ Ζάεφ, δυστυχῶς του, ἕνα ἐπαρμένο παπαγαλάκι εἶναι, ποὺ προκαλεῖ, προκαλεῖ πάρα πάρα πολύ, τὴν τύχη του μὰ καὶ τὴν τύχη τῶν Σκοπιανῶν.

Φιλονόη

Υ.Γ. Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς ἐξ ἴσου ἐπαρμένα, ἴσως καὶ περισσότερο, εἶναι καὶ τὰ «δικά μας» κουδουνισμένα. Σωστά. Ποιός σᾶς εἶπε ὅμως πώς δέν ἀναμένω τά ἴδια (γιὰ νὰ μὴν πῶ καὶ πολὺ χειρότερα) γιά αὐτά τά ἐκτρώματα;

Ἡ ἀπεικόνισις ἀπὸ τὸν φίλο Κῦρο Μανούσκα

(Visited 181 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Γελοιότητες Ζάεφ…

  1. “Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ διαφθορὰ ἤ, ἀκόμη, ἡ βλακεία. Μᾶς ἐνδιαφέρει νὰ μὴ ἐμφανιστῇ ἄτομο προφητικῶν διαστάσεων” (Χένρυ Κίσσινγκερ δηλαδὴ Ἐλεάζαρ κάτι…).

Leave a Reply