Γνωρίζουμε διαρκῶς νέους …«ἐθνοσωτῆρες» γιὰ τὴν Μακεδονία

Διάβασα ποὺ λέτε αὐτά:

ἀπὸ χρήστη κοινωνικοῦ δικτύου.
(Πηγὴ ἐδῶ).

Διαβάσαμε ἐπίσης πὼς σὲ ὁμιλίες, διαλέξεις καὶ λοιπὲς ἐκδηλώσεις τοῦ …«ἀγαπημένου μας» ΕΛΙΑΜΕΠ, τὸ ὁποῖον χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸν πSoros…

…ὁ κος συρίγος συχνά-πυκνὰ ἐμφανίζεται ὡς ὁμιλητής…
Θὰ εἶναι, φαντάζομαι, ἐν τελῶς …τυχαῖον, ὅπως ἀκριβῶς ἦταν καὶ ἡ ἀλλοτινὴ προβολὴ κοτζιᾶ ἀπὸ τὸ …«εὐαγὲς» αὐτὸ ἵδρυμα.

 

πηγὴ

 

Σὲ ὅλα τὰ παραπάνω φαίνεται καὶ ὠς ὁμιλητὴς ἀλλὰ καὶ ὡς εἰσηγητὴς ὁ συρίγος.
Παράδειγμα τέτοιο, γιὰ τὴν Κύπρο, (ἀπὸ ἐδῶ) τοῦ ῥόλου συρίγου:

πηγὴ

Βάσει, πάντα τοῦ βιογραφικοῦ τοῦ συρίγου (ἀπὸ ἐδῶ-πάντα ἀπὸ τὴν σελίδα τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ) μαθαίνουμε πὼς ὑπηρετεῖ πιστὰ τὰ τῆς ἑλληνουρκικῆς φιλίας, ἀλλὰ ἔχει ἐργασθῆ καὶ γιὰ τὴν συμφωνία τοῦ Ἐλσίνκι, τῆς ὁποίας τὶς ἐπιπτώσεις ἀκόμη ὄχι μόνον δὲν ἔχουμε δῆ, ἀλλὰ οὔτε κἂν φανταζόμεθα τὸ μέγεθός τους..

Δὲν ἐπέτυχα, πέραν τῶν σχολίων ποὺ παρουσίασα ἤδη, κάτι ποὺ νὰ ἐπιβεβαιώνῃ πὼς πράγματι εἶναι κουμπάρος τοῦ κοτζιᾶ ἤ κάτι ποὺ τέλος πάντων νὰ συνδέῃ κοτζιᾶ – συρίγο, δίχως ὅμως νὰ ἀποκλείεται καὶ ἡ μεταξύ τους σχέσις.

Γράφει ὅμως καὶ ἡ φίλη Σωτηρία Λάμπρου τὰ ἐξῆς:

Ὁ Ἄγγελος Συρίγος, μέλος τῆς ἀνθελληνικῆς ὁμάδος τοῦ Ῥοζενστάιν-Κοτζιᾶ-Παπαχελᾶ, λέει ὅτι δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸ προσύμφωνον τῶν Πρεσπῶν!!!

Θέλει νὰ μᾶς πείσῃ ὅτι ἡ «συμφωνία» αὐτὴ θὰ εἶναι ἀμετάκλητος καὶ ὅτι μὲ τὴν ὑπογραφή του ἕνας προδότης, μπορεῖ νὰ χαρίσῃ τὴν χώρα!!!

Λέει ὅτι ὁ ἴδιος δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸ κείμενο ποὺ συνέταξε ἡ παρέα του καὶ μᾶς προετοιμάζει γιὰ τὸ ἄμεσο πρόβλημα ποὺ θὰ ἀντιμετωπίσουμε μετὰ τὴν ψήφιση τῆς προδοσίας.

Στὸ 8: 55΄ λέει στὸν Μάνεση: «Τὸ πρῶτο ἄμεσο πρόβλημα ποὺ θὰ ἀντιμετωπίσουμε ὡς χώρα εἶναι νὰ ἐμφανισθοῦν κάποιοι στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ζητήσουν τὴν ἀναγνώριση Μακεδονικῆς γλώσσης, Ἕλληνες πολῖτες (!!!) καὶ ἀναγνώριση Μακεδονικῆς ταυτότητος».

Αὐτὸ τὸ «ἄμεσο πρόβλημα» ποὺ θὰ ἀντιμετωπίσουμε ὡς χώρα τὸ ἔχει ἑτοιμάση «αὐθορμήτως» καὶ  πάλι ἡ παρέα τοῦ συρίγου, ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ συρίγος.

Ῥοζενστάιν-παπαχελᾶς-συρίγος-κοτζιᾶς κτλ…

Καὶ τὴν σκυτάλη φυσικὰ θὰ πάρη ὁ τζιτζικώστας μὲ τὴν καλὴ UNICEF!.
Δὲν στέκεται τυχαίως πίσω του στὴν φωτογραφία.

Ἡ συνέντευξίς του στὸν Μάνεση:

https://www.youtube.com/watch?v=JQnCMS5fBnU&fbclid=IwAR0G-uidI71eZJH7GTUjpVS1v0c8XSlz8GE1TukDcF6HFICwvlw6-Q60bmk

Διαβάζουμε στὴν βικιπαιδεία τὰ κάτωθι:

πηγὴ

Κι ἀναρωτιέμαι εἰλικρινῶς…
Πόσους ποιά ἀκόμη …«ἐθνοσωτῆρες» θά γνωρίσουμε γιά νά καταλάβουμε πώς ἡ ἐν λόγῳ παρέα δουλεύει μόνον γιά ὁ,τιδήποτε ἄλλο πλήν τῶν δικῶν μας συμφερόντων;
Πάντως ὁ συρίγος ἔρχεται, βάσει τῶν ὅσων ἔχουν δημοσιευθῆ ἔως τώρα, ἐπίσης ταχύτατα νὰ μᾶς …ἀποσώσῃ…
Ὅπως καὶ οἱ προηγούμενοι, οἱ τωρινοὶ καὶ ἐπόμενοι.


πηγὴ

Σωστά;

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply