Θυμήθηκε (ἐπὶ τέλους) τὸν πραγματικό του ἑαυτὸ τὸ ΚΚΕ!!!

Τὸ ΚΚΕ μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τὸ σύνθημα «Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ εἶναι ἑλληνικὴ» εἶναι ἀλυτρωτικό!!!

Ἐνημερωτικῶς.
Ἀλυτρωτισμὸς εἶναι ἡ ἐπιδίωξις ἀπελευθερώσεως ὑποδούλων ὁμοεθνῶν καὶ ἡ προσάρτησις ἐδαφῶν, τὰ ὁποία, στὴν διάρκεια τῆς ἱστορίας, κατεῖχε ἢ ὑποτίθεται ὅτι κατεῖχε τὸ κράτος ποὺ τὰ διεκδικεῖ.

Τὸ ΚΚΕ μὲ δύο λόγια μᾶς λέει πὼς ὅταν φωνάζῃ κάποιος τὸ παραπάνω σύνθημα θέλει νὰ καταλάβῃ καὶ νὰ προσαρτήσῃ στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια τὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων.

Κύριοι Μπατριῶτες τοῦ ΚΚΕ ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ ἑλληνική, ὄχι ἐπειδὴ θέλουμε νὰ τὴν κατακτήσουμε ἀλλὰ ἐπειδὴ αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια.
Ἐπὶ τέλους ὅμως σᾶς εὐχαριστῶ ποὺ ἐκδηλώσατε τὸν ἀνθελληνισμὸ καὶ τὸν φασισμό σας καὶ κινεῖσθε στὶς ἴδιες γραμμὲς τοῦ Ζάεφ καὶ τοῦ Γκρούεφσκι.
Ὑπενθυμίσατε σὲ ὅλους ὅτι φασισμὸς καὶ κομμουνισμὸς δὲν ἔχουν κάποιαν διαφορά.

Μανούσκας Κῦρος

(Visited 266 times, 1 visits today)
Leave a Reply