Ὑπεργολαβικῶς ὑπερασπίζεται τόν ΣΥΡΙΖΑ ἡ Ἀκρίτα;

Βγῆκε πάλι ἡ «θυγατέρα» νὰ σχολιάσῃ στὸ fb τὰ ὅσα ἔγιναν στὸ ἐπιμελητήριο τῆς Κατερίνης. Μὲ ἕνα στρατευμένο σχόλιο ψευδές, ποὺ προσβάλλει ἕνα 19χρονο κορίτσι ἀλλὰ καὶ τὶς πραγματικὲς δημοκρατικὲς εὐαισθησίες κάθε πολίτου. Ὅμως δὲν «ὁδηγήθηκε στὴν ἔξοδο μὲ τρόπο ἤρεμο καὶ πολιτισμένο».

Τὴν τραβολογοῦσε ἀπὸ τὰ ῥοῦχα μουσάτος ἄρρεν συνταξιοῦχος τοῦ ΟΤΕ αὐτοδικῶντας! Ἀσπρομάλης μουσάτος τραβᾶ ἀπὸ τὸ μανίκι 19χρονη κοπέλα!


Ἐὰν ἦταν δεξιὸς θὰ εἶχε πάη ἀμέσως αὐτόφωρο καὶ θὰ εἶχε βιασθῆ ἐπικοινωνιακῶς καὶ ἀπὸ τὴν Ἀκρίτα γιὰ σεξιστικὴ ἐπίθεση. 

Ὁ ἴδιος ὁ Τζανακόπουλος ἐδήλωσε ὅτι δὲν τὸ θεωρεῖ ἐξύβριση.
Γιά ποιόν λόγο λοιπόν ἡ Ἀκρίτα εἶναι τόσο ὑπερπροστατευτική γιὰ τοὺς κυβερνῶντες; Ἂς μᾶς τὸ πῆ ἡ ἰδία.

Γιὰ τὴν σύγκριση μὲ ἄλλες χῶρες τί νὰ ποῦμε.
Ἀντίστοιχες διαμαρτυρίες σὲ ΗΠΑ, Δυτικὴ Εὐρώπη κλπ εἶναι καθεστὼς ἐδῶ καὶ δεκαετίες στὸ ὑψηλότερο ἐπίπεδο καὶ εἶναι δεῖγμα δημοκρατίας. Λέγεται ἐλευθερία τοῦ λόγου. Ἔννοια ὅπως καὶ ἄλλες ποὺ εἶναι πολὺ σχετικὲς γιὰ τοὺς νεοΈλληνες «διανοούμενους» τῆς μεταπολιτεύσεως…

Ἡ ῥῆσις τοῦ κ. Γιαννούλη περὶ φασισταριοῦ γιὰ ἀόριστο ἀριθμὸ πολιτῶν δὲν ἐνόχλησε τὴν κ. Ἀκρίτα.

Ντροπή….

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 335 times, 1 visits today)
One thought on “Ὑπεργολαβικῶς ὑπερασπίζεται τόν ΣΥΡΙΖΑ ἡ Ἀκρίτα;

Leave a Reply