Ζοῦν (διαρκῶς) ἀνάμεσά μας!!!

Καὶ ψηφίζουν…
Καὶ ἀποφασίζουν γιὰ τὸ καλὸ ἢ γιὰ τὸ κακό.
Καί, κατὰ περίπτωσιν, διορίζονται σὲ θέσεις, μικρῆς ἢ μεγάλης ἐξουσίας, πρὸ κειμένου νὰ ἐξαπλώσουν σὲ ὅλο της τὸ μέγεθος τὴν βλακεία τους.

Νεοέλληνες: «Ζοῦν ἀνάμεσά μας καὶ ψηφίζουν».

(καμάκι σὲ κούκλα βιτρῖνος, σὰν ἄλλος κούλης, ποὺ χαιρετοῦσε – καὶ δοκίμιον περὶ κλοπῆς!)

Περικλῆς Χόβολος

Ἐὰν ἐκλείψουν μόνον αὐτοὶ θὰ ἀνεβῆ ὁ πανελλήνιος μέσος ὅρος νοημοσύνης κατὰ δέκα (10) βαθμούς!!!

Κωνσταντῖνος Φρέρης

Καὶ ἀσκοῦν κριτική…
Καὶ ἐπιβάλλουν θεωρίες…
Καὶ ἀναμασσοῦν ἀπόψεις…
Καὶ αἰσθάνονται ἀνίκητοι…
Καὶ συμπαρασύρουν πρὸς τὴν ἄβυσσον ὅλην τὴν κοινωνία μας…

Κι ἔχουν ἄποψιν ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ.
Καί, κατὰ περίπτωσιν, κουνοῦν κι ἀπειλητικῶς τὸ δάκτυλο, σὲ ὅσους τοὺς ζητοῦν νὰ ἀρχίσουν -στοιχειωδῶς- νὰ σκέπτονται.

Καὶ μεταμφιέζονται, ἐνίοτε:

 • σὲ ὁπαδοὺς ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων,
 • σὲ χειροκροτητές,
 • σὲ «ταλιμπάν»,
 • σὲ κομματόσκυλα,
 • σὲ νεοταξικοὺς στρατούς,
 • σὲ τάγματα ἐφόδου,
 • σὲ προπαγανδιστές,
 • σὲ τρόλια,
 • σὲ «φασίστες» ἢ «ἀντιφασίστες»,
 • σὲ ἰσλαμολάγνους ἢ ἰσλαμομάχους,
 • σὲ χριστιανοὺς ἢ σὲ ἀντιχριστιανούς,
 • σὲ «βέγκαν» ἢ «ἀντί-βέγκαν»,
 • σὲ «ζωοφίλους» ἢ «ἀντί-ζωοφίλους»,
 • σὲ εὐρωπαϊστὲς ἢ ἀντί-εὐρωπαϊστές,
 • σὲ πολυπολιτισμικοὺς ἢ ἀντιπολυπολιτισμικούς,
 • σὲ ἀνθρωπιζτὲς -μὲ ἢ χωρὶς τὸ οἰκονομικό τους διάφορον-ἀλλὰ καί
 • σὲ θαυμαστὲς «εἰδώλων», ἢ,
 • σὲ σκέτο κατάντια τοῦ κόσμου μας…

…ἀλλὰ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν συνιστᾶ κύτταρον αὐτοπροσδιορισμοῦ καὶ αὐτοβελτιώσεως μίας κοινωνίας.

Κοινῶς τὰ «πολιτικὰ ὀρθῶς ζόμπυ» ζοῦν διαρκῶς ἀνάμεσά μας καὶ …πολλαπλασιάζονται, ἐφ΄ ὅσον εἶναι πάντα βολικότερον τὸ νὰ …ἁράζῃς ἀπὸ τὸ νὰ σπεύδῃς γιὰ ὁ,τιδήποτε, πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ πασχίζῃς διαρκῶς νὰ ἐρευνᾷς, νὰ ὑπερασπίζεσαι τὸ δίκαιον, νὰ μάχεσαι γιὰ τὴν ἀλήθεια, νὰ ἀμφισβητῇς τὶς καὶ νὰ τεκμηριώνῃς τὰ εὐρήματά σου.
Κοινῶς στρατιὲς κοινωνικῶς, ἠθικῶς καὶ νοητικῶς ἀναλφαβήτων ζοῦν ἀνάμεσά μας θεωρῶντας πὼς εἶναι δικαίωμά τους νὰ συμπαρασύρουν στὴν ἄβυσσο κοινωνίες ὁλόκληρες.

Ἐνίοτε μάλιστα ἐπιδοτῶνται μὲ ἕναν σκασμὸ ἐπιδόματα, γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ὑπάρχουν.

Δὲν εἶναι κακὸ τὸ νὰ μὴν ἔχουμε ὄλοι μας τὸν αὐτὸν δείκτη εὐφυΐας ἢ τὸ νὰ ἀδυνατῇς νὰ σκέπτεσαι στοιχειωδῶς. Εἶναι ὄμως κακὸ τὸ νὰ θεωρῇς ὡς …«θέσφατο» κάθε ἀερολογία δίχωςνὰ τὴν ἐρευνᾷς. Κι αὐτὸ ἀκριβῶς μᾶς συμβαίνει.
Κι αὐτὸ ἀκριβῶς πρέπει νὰ πολεμήσουμε. Καὶ σὲ αὐτὴν τὴν μαζοποίησιν ὀφείλουμε νὰ ἀντισταθοῦμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις.

Πάντα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ζοῦσαν ἀνάμεσά μας αὐτοὶ ποὺ ἦσαν εὐκολοδιαχειρίσιμο ἐπιδερμικοὶ καὶ τεμπέληδες. Χρέος μας εἶναι ὅμως τὸ νὰ τοὺς περιθωριοποιήσουμε -ἐπὶ τέλους- καὶ νὰ στραφοῦμε ἀκριβῶς σὲ αὐτὰ ποὺ κτίζουν μίαν κοινωνία, πρὸ  κειμένου νὰ τὰ ἐνισχύσουμε καὶ νὰτ ὰ πολλαπλασιάσουμε.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλοι αὐτοί, πάντα,  ὅταν ὁ κίνδυνος κτυποῦσε τὶς πόρτες τους, λησμονοῦσαν καὶ θεωρίες καὶ ἀπόψεις καὶ ἐμμονές, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουν. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ ἡ ἀνθρωπότης ἀπαιτῶνται ἐν ἐγρηγόρσει ἄτομα, ποὺ θὰ συμπαρασύρουν κι ἄλλους στὸν τρόπο σκέψεως καὶ ἀντιλήψεώς τους. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἤδη ξεκίνησε νὰ μᾶς συμβαίνῃ αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ μᾶς συμβαίνῃ καί, τελικῶς, ἐὰν δὲν ἀκολουθήσουμε τὴν ἐκ Φύσεως ἐπιβεβλημένη Ἀνάγκη, θὰ ἀπαλλάξουμε συντόμως τὸν πλανήτη ἀπὸ τὸ ἄχθος μας.

Φιλονόη

(Visited 482 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Ζοῦν (διαρκῶς) ἀνάμεσά μας!!!

 1. Όχι μόνο ψηφίζουν, αλλά και τεκνοποιούν. Και οδηγούν αυτοκίνητα (και άλλα οχήματα).

  Αν σας λέει κάτι η έκφραση “δημόσιος κίνδυνος”…

 2. Ενας φίλος μου καλός λέει (και το έχω κλέψει και γω..) παλία λέγαμε ζουν ανάμεσά μας, τώρα λέμε πλέον ζούμε ανάμεσά τους..

 3. Φιλονόη, νὰ τὸ ξαναπῶ; Ὁ -μέγας- Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος εἶχε ΓΡΑΨΕΙ καὶ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ: Τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἡ ἀρλουμπολογία. Καὶ αὐτὸ κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1860.

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Διατὶ ἡ ἀργία ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ μήτηρ πάσης κακίας… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply