Ἐπιζητᾶ τὴν …μοναξιά του ὁ Κούλης!!!

Ὅταν θέλῃς νὰ μείνῃς μόνος σου,
γιὰ νὰ ἀπολαύσῃς τὴν μοναξιά σου…

Ὁ ἄλλος, ἐξ ἴσου ἀποτελεσματικὸς τρόπος, εἶναι νὰ εἰσέλθῃς μέσα στὸ συνέδριο καὶ  νὰ φωνάξῃς δυνατά: 

– Εἰσαγγελεύς! Τρέχουμε τώρα! 

Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 139 times, 1 visits today)
Leave a Reply