Δέκα ἐντολὲς «οἰκολογικῆς πίστεως»

Οἱ Δέκα ἐντολὲς τῆς «οἰκολογικῆς πίστεως»

Πρὶν ἕνδεκα χρόνια κυκλοφόρησε στὴν Γερμανία ἕνα βίντεο μὲ ἔντονη σατιρικὴ διάθεση γιὰ κάποιες «ὑπερβολὲς» τοῦ οἰκολογικοῦ κινήματος: «Οἱ Δέκα ἐντολὲς τῆς οἰκολογικῆς πίστεως»! Σήμερα, ὁ ἔντονος διάλογος ποὺ γίνεται στὴν Εὐρώπη γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή, τὴν μιντιακὴ ἐπιτυχία τῆς «Ἁγίας» Γκρέτα ἀπὸ τὴν Σουηδία (#FridaysforFuture), τὴν ῥαγδαία δημοσκοπικὴ ἄνοδο τῶν Γερμανῶν Πρασίνων, τὴν φουριόζικη ἀπόφαση τῆς Μέρκελ γιὰ «ῥιζικὴ ἀλλαγὴ πολιτικῆς» γιὰ τὸ κλίμα κ.α. κάνουν τὶς «ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ» νὰ φαίνονται σὲ πολλοὺς ὄχι πλέον τόσο σὰν σάτιρα, ἀλλά, τοὐλάχιστον γιὰ ὁρισμένες ἀπὸ αὐτές, σὰν μία «πραγματικότητα» ποῦ ἔρχεται ἀπὸ τὸ μέλλον.

Γιὰ τὴν ἱστορία, οἱ δέκα οἰκολογικὲς ἐντολὲς (σὲ μετάφραση):

1η Ἐντολή: Θὰ πρέπη νὰ φοβᾶσαι! Τὸ πιὸ τρομερὸ σενάριο εἶναι καὶ τὸ πιὸ πιθανό. Ἐὰν κάποια φορὰ κάτι πῆγε καλά, τὴν ἑπομένη φορᾶ θὰ εἶναι ἀκόμα χειρότερα.

2α Ἐντολή: Θὰ πρέπη νὰ ἔχῃς ἔνοχο συνείδηση! Ὅποιος ζεῖ βλάπτει τὸ περιβάλλον – μόνο καὶ μὲ τὴν ὕπαρξή του.

3η Ἐντολή: Δὲν πρέπει νὰ ἀμφιβάλῃς! Τὸ οἰκολογικὸ κίνημα οὐδέποτε κάνει λάθη. Ὅποιος ἀμφιβάλλει ἐξυπηρετεῖ τοὺς ἀπίστους.

4η Ἐντολή: Ἡ φύσις εἶναι ὁ πανάγαθος Θεός μας! Ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀρκουδάκια πάντα, μωρὰ πτερυγοπόδων, ἡλιοβασιλέματα καὶ λουλούδια. Οἱ σεισμοί, οἱ τυφῶνες καὶ οἱ ἰοὶ δολοφόνοι εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀνθρωπίνου ὕβρεως.

5η Ἐντολή: Θὰ πρέπη νὰ περιφρονῇς τὸ εἶδος σου! Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ καρκίνος τοῦ πλανήτου. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἐμφάνισή του, ὁ πλανήτης ἦταν ἕνα εἰρηνικὸ εἰδύλλιο.

6η Ἐντολή: Θὰ πρέπη ν΄ ἀποστρέφεσαι τὴν ἐλευθέρα ἀγορά! Ὁ πλανήτης μπορεῖ νὰ σωθῇ μόνον μὲ τὸν κεντρικὸ σχεδιασμὸ μεγάλων διεθνῶν γραφειοκρατιῶν.

7η Ἐντολή: Δὲν πρέπει νὰ καταναλώνῃς! Ὅ,τί ἀγοράζῃς, χρησιμοποιῇς ἢ καταναλώνῃς βλάπτει τὸ περιβάλλον. Ἡ κατανομὴ τῶν ἀγαθῶν πρέπει νὰ μεταφερθῇ στοὺς σοφοὺς ἱερεῖς τοῦ Οἰκολογισμοῦ.

8η Ἐντολή: Δὲν πρέπει νὰ πιστεύῃς σ΄ ἕνα καλλίτερο αὔριο! Ἀποτρέψτε τὶς ἀλλαγὲς καὶ τὴν πρόοδο, γιατί στὸ παρελθὸν ὅλα ἦταν καλλίτερα.

9η Ἐντολή: Θὰ πρέπη νὰ περιφρονῇς τὴν τεχνολογία! Στὴν καλλιτέρα περίπτωση τὰ διορθωτικὰ μέτρα μποροῦν νὰ προέλθουν ἀπὸ θεμελιώδεις διαδικασίες κοινωνικῆς ἀναστροφῆς. Ποτὲ ἀπὸ ἐφευρέσεις τῶν μηχανικῶν ποῦ πιστεύουν στὴν τεχνολογία.

10η Ἐντολή: Γνώριζε ὅτι ἡ ἐνοχὴ εἶναι λευκή, ἀρσενική, χριστιανικὴ καὶ δυτική!
Ἡ ἀθωότης εἶναι μία ἰθαγενὴς τῆς ζούγκλας.

Ἀμήν!

Φωτογραφία: Ὁ πλημμυρισμένος καθεδρικὸς ναὸς τῆς Κολωνίας (Spiegel ἀπὸ τὸ 1986, ὅταν προεβλέπετο ἡ αὔξησις τῆς θερμοκρασίας ἀπὸ 3 ἕως 9 βαθμοὺς ἐξ αἰτίας τοῦ Φαινομένου τοῦ Θερμοκηπίου.)

Στοϊλόπουλος Βασίλης

(Visited 117 times, 1 visits today)
Leave a Reply