Λεβέντες ποὺ (παρὰ τὶς ἀντίθετες ἐντολές!!!) ἐτίμησαν τὴν στολή τους!!!

Oἱ λεβέντες τῆς Α΄ ΜΚ (μετονομασθείσης ἐν Κύπρῳ σὲ 35η ΜΚ).

Αὐτοὶ εἶναι ποὺ ἐκράτησαν τὸ ἀεροδρόμιον στὰ Ἑλληνικὰ χέρια καί, τὸ ὁποῖον, κάποιοι ἐλεεινοί, μὲ φθηνὲς δικαιολογίες τὸ ἐξεχώρησαν στοὺς Ο.Η.Ε.δες, καθιστῶντας το ἔτσι ὡς «νεκρὰ ἢ οὐδετέρα ζώνη» (Buffer Zone).

Οἱ λόχοι κρούσεως τῆς Α΄ Μκ, μαζὺ μὲ τὴν διμοιρία τῆς Γ΄ ΜΑΚ, ποὺ τοὺς πλαισίωνε, εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν ὄχι μόνον τοὺς Τούρκου, ἀλλὰ καὶ τοὺς μισέλληνες Καναδοὺς ἄνδρες τοῦ Ο.Η.Ε..
Καί, φυσικά, τὰ κατάφερα. Ὅπως ἀκριβῶς τὰ κατάφερε καὶ ἡ διμοιρία τοῦ Α/Τ τους, ὑπὸ τὸν Ἀνθυπολοχαγὸ Κοϊμτζόγλου, στὰ ὑψώματα Κολοκασίδη, κατὰ τὴν 16η Αὐγούστου τοῦ 1974.

Στὴν φωτογράφία ἄνδρες τῆς Α’ ΜΚ στὸ Σταυροβούνι μὲ τὸν Διοικητή τους Παπαμελετίου, τὸν Ὑποδιοικητή του Ἀβραμίδη καὶ τοὺς Ἀξιωματικούς τους Μανουρᾶ, Μπένολ, Φθένο κλπ).

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *