Ὁ Ἀλέξανδρος Ἑρμῆς στὴν Ἀμφίπολιν

Ὅταν ὁ Μάρκος Ἀντώνιος ἔκοβε αὐτὸ τὸ νόμισμα στὴν Ἀμφίπολη, δὲν εἶχε κατὰ νοῦ ὅτι μπορεῖ νὰ προφήτευε τὰ χρόνια μας σήμερα! Δείχνει ὑπερτάτη εὐημερία, ἀφοῦ τὸ κέρας τῆς Ἀμαλθείας εἶναι διπλὸ καὶ πηγάζει ἀπὸ τὸν ΚΥΚΛΟ, ὅπως καὶ τὸ φτερωτὸ κηρύκειο ποὺ οἱ Ῥωμαῖοι τὸ συνεταίριαζαν μὲ τὸν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ! Αὐτὸ μαρτυρᾶ τὸ ἄλλο νόμισμα, ποὺ δίδει στὸ κηρύκειο τὸν τίτλο τοῦ βασιλέως (IMPERATORI) καὶ ἔχει ἐμπρὸς τὸν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.

Προφητεία, γιατί τὸ μνημεῖο τῆς Ἀμφιπόλεως μπορεῖ νὰ φέρῃ σήμερα τὴν ὑπερτάτη εὐημερία στὴν εὐρυτέρα περιοχή. Ἀπὸ τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἐπισκεπτῶν, ποὺ θὰ συνωστίζονται γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὰ χώματα ποὺ γεννήθηκε, ἔζησε, ἐξεστράτευσε καὶ τελικὰ ἐτάφη ὁ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

ΥΓ. Μπορεῖ οἱ Ρωμαῖοι νὰ τρελλάθηκαν, ἐμεῖς οἱ γνωστικοὶ ὅμως, ἂς τραβήξουμε τὴν κουρτίνα!

 

 

(Visited 170 times, 1 visits today)
Leave a Reply