Ῥουφιάνοι πανέτοιμοι νὰ χαρίσουν τὰ πάντα γιὰ πρόσκαιρα ὀφέλη

Ἐγὼ καταλαβαίνω αὐτὸν τὸν Κύπριο πού, ὄντας πρόσφυξ, πῆγε «ἀπ’ ἐκεῖ» μία-δύο φορὲς γιὰ νὰ ἰδῇ τὸ πατρικό του!
Εἶναι κάτι σὰν προσκύνημα!

Αὐτὸν ποὺ δὲν καταλαβαίνω, δὲν τὸν δικαιολογῶ καὶ ὅπου τὸν εὕρωτὸν φτύνω, εἶναι αὐτὸν ποὺ συστήματος πλέον πηγαίνει καθημερινῶς, πρὸ κειμένου νὰ βάλῃ βενζίνη, νὰ ψωνίσῃ φθηνὲς μ@λακίες, νὰ ἐπισκεφθῇ τὸ καζίνο, νὰ περάσῃ τὸ Σαββατοκύριακό του σὲ κάποιο ξενοδοχεῖο ποὺ τὰ θεμέλια του ἐδομήθησαν ἐπάνω σὲ ὁμαδικὸ τάφο ἐν ψυχρῷ ἐκτελεσμένων συμπατριωτῶν του, νὰ φάῃ φθηνὸ ψαράκι στὴν Κερύνεια καὶ νὰ γ@μήσῃ κάποιαν φθηνὴ π@υτάνα ἀπὸ τὴν Οὐκρανία ποὺ ξέμεινε ἐκεῖ….

Ναί, αὐτὸν τὸν φτύνω καί, ἐὰν ἦταν στὸ χέρι, δὲν θὰ τοῦ ἐπέτρεπα νὰ ξανὰ ἐπιστρέψῃ στά, ἀκόμη, ἐλεύθερα ἐδάφη τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας…
(Γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθῶ σὲ τὶ ἄλλο πράγματι θὰ ἤθελα νὰ τοῦ κάνω…!!!) 

Καὶ ὅπως λέει ὁ ἀείμνηστος Παντελὴς Μηχανικὸς στὸ «Ἴτε», «Μὴ περιμένεις ἀπὸ κάποιον ποὺ οἱ Τοῦρκοι τοῦ ἐβίασαν τὴν γυναῖκα, ἐμπρὸς στὰ μάτια του καὶ δὲν ἐτράβηξε τὸν σουγιά του, γιὰ νὰ τὴν ὑπερασπισθῇ, νὰ ἀγωνισθῇ γιὰ ἀπελευθέρωση! Τέτοιοι ῥουφιάνοι δὲν ἀγωνίζονται γιὰ τίποτα!«…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply