Φίλιππος καὶ Ἀλέξανδρος στὸ μνημεῖον τῆς Ἀμφιπόλεως

Φίλιππος καὶ Ἀλέξανδρος υἱὸς

Στὸ ἴδιο ΑΜΦΙΠΟΛΙΤΩΝ νόμισμα καὶ μαζύ, στὸ ἴδιο μνημεῖο, οἱ δύο μεγάλες μορφὲς τῆς πόλεως!

Τότε ὅλοι τὸ ἤξεραν. Μόνον τὰ νομίσματα σήμερα τὰ ἀποκαλύπτουν!!!

Ἡ γνῶσις τῶν Ῥωμαίων

Κατὰ τοὺς Ῥωμαίους, μέσα στὸν κύκλο τοῦ ΗΛΙΟΥ καὶ τῆς ΔΗΜΗΤΡΟΣ (καὶ ΚΟΡΗΣ), ὑπῆρχαν τέσσερεις ἐπιφανεῖς θαμμένοι μὲ τὸν ἕνα ἐπιφανέστερο! Τὸν ΗΡΑΚΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, στὸν ὁποῖο ἀναλογεῖ τὸ μεγαλύτερο στεφάνι.

Ἀστέριος Τσίντσιφος

(Visited 130 times, 1 visits today)
Leave a Reply