Φάρμακα πού θεραπεύουν ἤ πού σκοτώνουν;

Διάβαζα λοιπὸν ἐχθὲς γιὰ τὴν ἀνάκλησιν τῶν φαρμάκων ποὺ περιέχουν ῥανιτιδίνη.

πηγὴ

Ἡ ῥανιτιδίνη, ὅπως διαβάζουμε, εἶναι μία δραστικὴ οὐσία-ἀνταγωνιστὴς τῆς ἰσταμίνης, ταχείας δράσεως, ποὺ μειώνει τὴν ὀξύτητα τοῦ στομάχου, ἐνῷ ἄφθονες ἑταιρείες τὴν περιλαμβάνουν στὰ σκευάσματά τους.

Καί, πάντα κατὰ τὰ γνωστά, ἡ Νοβάρτις, ποὺ κυκλοφορεῖ στὴν ἀγορὰ τὸ Zantac, ποὺ καταπολεμᾶ, λέει, ὅλα τὰ παραπάνω ἀλλὰ ποὺ διεθνῶς τὸ ὑποψιάζονται γιὰ καρκινογενέσεις, πανταχοῦ παροῦσα ἐπίσης.  Κατὰ τὸ …«λείπει ὁ Μάρτης ἀπό τήν Σαρακοστή;» ἕνα πρᾶγμα…!!!

πηγὴ

Ὅμως τελικῶς, κατὰ πῶς μαθαίνουμε, κάποιες κλινικὲς ἔρευνες δὲν ἔγιναν ὅταν ἔπρεπε (ἢ δὲν ἔγιναν γνωστὰ τὰ ἀποτελέσματά τους ἢ ἔγιναν μισές…!!!) καὶ καταλήξαμε σήμερα νὰ μαθαίνουμε πὼς τὴν ῥανιτιδίνη τὴν ὑποψιάζονται, πανευρωπαϊκῶς, ἀλλὰ καὶ στὶς ΗΠΑ, γιὰ ὑπεύθυνο δημιουργίας καρκίνων.Ὅμως… Ἐξ ὄσων γνωρίζουμε, λόγῳ τῆς καθημερινῆς προπαγάνδας, αὐτὰ τὰ φάρμακα εἶναι καὶ «ἀσφαλῆ» καὶ «ὑπέρ-ἄνω πάσης ὑποψίας» καὶ ὅποιος καταφέρεται ἐναντίον τους εἶναι καὶ συνωμοσιολόγος καὶ «ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν δημόσιο ὑγεία καὶ ἀσφάλεια» καὶ «ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ», ἐφ΄ ὅσον, κατὰ τὰ γνωστά, γιὰ νὰ κυκλοφορήσῃ ἔνα φάρμακο μίας ὁποιασδήποτε πολυεθνικῆς ἑταιρείας στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές, ἀλλὰ καὶ γενικότερα στὶς ἀγορὲς τῆς Δύσεως καὶ τοῦ πεπολιτισμένου μας κόσμου, εἶναι, θεωρητικῶς, πολλαπλῶς ἠλεγμένο γιὰ τὴν ἀσφάλειά του.

Ἐὰν ἐπὶ πλέον ὁ ΕΟΦ (τρομάρα μας) ἀδειοδοτῇ ἕνα φάρμακο, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες θὰ πρέπη νὰ αἰσθανόμεθα πολλαπλῶς ἀσφαλεῖς, διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, ἄλλο εὐρωπαϊκοὶ ἔλεγχοι κι ἄλλο οἱ ἑλληνικοί. Ἤ μήπως ὄχι;

Καί, πάντα κατὰ τὰ γνωστά, ἡ Νοβάρτις, ποὺ κυκλοφορεῖ στὴν ἀγορὰ τὸ Zantac, ποὺ ἐπίσης συγκαταλέγεται στὰ «ὑπὸ ἔρευνα σκευάσματα» κάπου ἐδῶ γύρω. Ὅμως δὲν πολύ-ἀκούγεται τὸ ὀνοματάκι της, διότι κάνει τζίζ…

πηγὴ

Κι ἐνᾦ λοιπὸν ἀναμένεται ὁ ἐσωτερικὸς ἔλεγχος τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν ποὺ θὰ ἀποφανθοῦν γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι, ἢ ὄχι, ἀσφαλῆ, τὰ σκευάσματά τους, δὲν διαβάζουμε ἢ δὲν μαθαίνουμε κάτι γιὰ ἀναλόγους ἐλέγχους ἀπὸ κρατικοὺς ὀργανισμούς, πού, τέλος πάντων, θὰ προσέδιδαν κάποιαν ἄλλην ἐγκυρότητα (ἔως καὶ …ἀληθοφάνεια) σὲ αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα…

Προφανῶς ἀρκεῖ ἡ τοποθέτησις μίας πολυεθνικῆς ἑταιρείας γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι ἢ ὄχι τὰ σκευάσματά της ἀσφαλῆ, γιὰ νὰ μπορέσουν καὶ τὰ κράτη νὰ …ἀνασάνουν ἐλεύθερα, ἀπὸ τὶς ὑποχρεώσεις τους ἔναντι τῶν πολιτῶν τους. Σωστά;
Προφανῶς αὐτὰ ποὺ ἴσχυαν πρὸ ἐτῶν στὴν Ἰαπωνία δὲν ἰσχύουν στὴν Εὐρώπη καὶ τὶς ΗΠΑ.

πηγὴ

Προφανῶς πρέπει νὰ ἐξακολουθήσουμε τὸν ὕπνο μας…
Διότι, κατ’ ἐμὲ πάντα, τὸ (κάθε) σκάνδαλον τῆς (κάθε) φαρμακευτικῆς ἑταιρείας τύπου Novartis δὲν κρύβεται τόσο στοὺς χρηματισμοὺς ἰατρῶν καὶ πολιτικῶν καὶ κρατικῶν ὑπαλλήλων, ἀλλὰ στὸ ἴδιο τὸ εἶδος τῶν (φερομένων ὡς) φαρμάκων. Κι ἐπεὶ δὴ μόνη μου τὰ λέω καὶ μόνη μου τὰ ἀκούω, ἂς ἐπαναλάβω πὼς τὸ ἀναγκαῖον δὲν εἶναι νὰ ἀναζητήσουμε τόσο τὴν «γραμμὴ τῶν χρηματισμῶν», ὅσο τὴν σιωπὴ τῶν ἐρευνητικῶν μηχανισμῶν, ποὺ θὰ μποροῦσαν, ἐὰν ἔκαναν σωστὰ τὴν δουλειά τους, νὰ ἀποφανθοῦν γιὰ τὸ ἐὰν ἔνα σκεύασμα εἶναι πράγματι ἀσφαλὲς ἢ ἁπλῶς σκοτώνει. Αὒτό, ἀπὸ μόνον του, θὰ ἀπεκάλυπτε σαφῶς πὼς τὸ (κάθε) σκάνδαλον τῆς (κάθε) φαρμακευτικῆς (καὶ ὄχι μόνον) δὲν εἶναι οἰκονομικὸ ἀλλὰ κάτι πολὺ χειρότερον.

Μὰ ἐπεὶ δὴ δὲν κάνουν τὴν δουλειά τους σωστὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ὑπανθρωπίδια…
Κι ἐπεὶ δὴ οἱ ἐλάχιστες φωνὲς ποὺ ἀποκαλύπτουν πὼς τὰ φάρμακα δὲν εἶναι τόσο ἀθῷα ὄσο μᾶς παρουσιάζονται…
Κι ἐπεὶ δὴ καθημερινῶς ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀπὸ «ἰατρικὰ λάθη» ἢ ἀπὸ «λάθος φαρμακευτικὲς ἀγωγὲς»ἢ ἀκόμη κι ἀπὸ μὴ ἀναγραφόμενες στὰ σκευάσματα παρενέργειες…
…νομίζω πὼς ἐὰν κάποτε θὰ ξεκινοῦσε μία ἔρευνα στὴν χώρα μας γιὰ ὅλα αὐτά, τὸ πρῶτο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐρευνηθῇ εἶναι τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ, ἤ ὄχι, ἀντιστοιχία/ἀναντιστοιχία στὰ ὅσα λέγονται γιὰ τὰ φάρμακα καὶ στὰ ὅσα πράγματι τὰ φάρμακα εἶναι.
Ἀρκετὰ πληρώσαμε ἤδη σὲ ἀνθρώπινες ἀπώλειες… Δὲν χρειάζεται νὰ πολλαπλασιάζονται καθημερινῶς αὐτὲς δίχως ἀκόμη καὶ τὴν ὑποψία ἐνόχων.

Φιλονόη

Υ.Γ. Δὲν ἤθελα νὰ καταπιασθῶ μὲ τὰ ψυχοφάρμακα καὶ τὰ ἀντικαταθλιπτικά, διότι, γιὰ τὴν ὥρα, οἱ ἔρευνες ἂν καὶ πράγματι ἀναφέρουν πολλαπλασιασμὸ τῶν παρενεργειῶν, ἐν τούτοις, ἀκριβῶς γιατὶ εἶναι «χρήσιμες» οἱ παρενέργειες, δὲν τυγχάνουν «εὐρείας ἀποδοχῆς».

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Φάρμακα πού θεραπεύουν ἤ πού σκοτώνουν;

  1. Εἰδικῶς γιὰ τὶς ψυχολογικῆς ὑφῆς παθήσεις ποὺ σήμερα ἀφθονοῦν, ἐκθύμως συνιστῶ τὴν παραδοσιακὴ μέθοδο ἡ ὁποία ἐπὶ αἰῶνες ἐφαρμοζόταν στὴν Κεντρική, Βορειοανατολικὴ καὶ Νοτιοανατολικὴ Πελοπόννησο – μὲ ἀποτελέσματα αὐτόχρημα θαυματουργά: “Πήδα (= κόβε σάλτους) νὰ σοῦ περάση καὶ ἄντε παράτα μας”.
    Νὰ μὴ ἀποκοβόμαστε ἀπὸ τὴ σοφία τῶν Προγόνων μας! Κάτι σημαντικὸ ἔχουνε πάντοτε νὰ μᾶς ποῦν, κυριολεκτικῶς βγαλμένο ἀπὸ τὸν ῥοῦν τῆς Ἱστορίας τοῦ Τόπου μας!

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *