Παρατράγουδα τῆς «κλιματικῆς ἀλλαγῆς» καὶ ἡ ἀντίδρασις τῶν Ὁλλανδῶν ἀγροτῶν

Παρέλυσε κυριολεκτικῶς ἡ Ὀλλανδία ἐχθές, μὲ μποτιλιαρίσματα ποὺ ξεπέρασαν τὸ 1.000 χιλιόμετρα στοὺς κεντρικοὺς αὐτοκινητοδρόμους τῆς χώρας! 

Αἰτία ἡ κινητοποίησις τῶν Ὁλλανδῶν ἀγροτῶν καὶ ἡ πορεία μὲ τρακτὲρ πρὸς τὴν πρωτεύουσα, τὴν Χάγη γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν. Γιὰ νὰ «σώσουμε τὴν τιμὴ τῆς ἀγροτιᾶς» καὶ γιὰ νὰ μᾶς σέβονται, ἔλεγαν οἱ ἴδιοι στὶς κάμερες!

Καὶ τὰ κατάφεραν πολὺ καλά, ὅπως διεφάνη ἀπὸ τὶς ἐχθεσινοβραδυνὲς δηλώσεις ὅλων τῶν πολιτικῶν κομμάτων!

Τί ἀκριβῶς εἶχε γίνη;
Στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν βελτίωση τῶν κλιματικῶν συνθηκῶν καὶ γιὰ τὴν μείωση τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος, εἶχε προταθῆ ἀπὸ κάποιο πολιτικὸ κόμμα νὰ ψηφισθῇ νόμος γιὰ μείωση κατὰ …50% ὅλων τῶν ζώων στὶς ὁλλανδικὲς φάρμες, ὡς ὑπεύθυνα γιὰ τὴν …μόλυνση!
Αὐτὴ ἡ πρότασις ὅμως ἀπετέλεσε τὴν σταγόνα ποὺ ἔκανε τὸ ποτήρι νὰ ξεχειλίσῃ.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 187 times, 1 visits today)
Leave a Reply