Γατόνια τὰ …συνεταιράκια!!!

Καλά….γατόνια τὰ συνεταιράκια.

Σοῦ λέει… Ἐὰν τραβήξουμε μία διαμαρτυρία γιὰ τὴν διαχείρηση τῆς ΝΔ στὸ ΛΑΘΡΟμεταναστευτικό, ὁ κόσμος θὰ τὸ φάη πὼς ἡ ΝΔ κάνει καλὴ κι ἐθνικὴ πολιτικὴ ἔναντι τῶν ΛΑΘΡΟ.

Ὅποτε μὲ ἕνα σμπάρο ….τέσσερα τρυγόνια.

Καὶ ἡ χώρα ἐποικίζεται μία χαρὰ μὲ τὶς ἐνέργειες τῆς ΝΔ…
Καὶ τὴν κυβέρνηση καλύπτουμε καὶ τῆς δίδουμε τεράστιο ἄλλοθι…
Καὶ ὁ κόσμος ἐφησυχάζει πὼς ὅλοι αὐτοὶ (δῆθεν) θὰ φύγουν…
Ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς κάνουμε τὴν δουλειά μας ὡς ἀριστεροί.

Β. Κωνσταντῖνος

(Visited 179 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γατόνια τὰ …συνεταιράκια!!!

Leave a Reply