Γατόνια τὰ …συνεταιράκια!!!

Καλά….γατόνια τὰ συνεταιράκια.

Σοῦ λέει… Ἐὰν τραβήξουμε μία διαμαρτυρία γιὰ τὴν διαχείρηση τῆς ΝΔ στὸ ΛΑΘΡΟμεταναστευτικό, ὁ κόσμος θὰ τὸ φάη πὼς ἡ ΝΔ κάνει καλὴ κι ἐθνικὴ πολιτικὴ ἔναντι τῶν ΛΑΘΡΟ.

Ὅποτε μὲ ἕνα σμπάρο ….τέσσερα τρυγόνια.

Καὶ ἡ χώρα ἐποικίζεται μία χαρὰ μὲ τὶς ἐνέργειες τῆς ΝΔ…
Καὶ τὴν κυβέρνηση καλύπτουμε καὶ τῆς δίδουμε τεράστιο ἄλλοθι…
Καὶ ὁ κόσμος ἐφησυχάζει πὼς ὅλοι αὐτοὶ (δῆθεν) θὰ φύγουν…
Ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς κάνουμε τὴν δουλειά μας ὡς ἀριστεροί.

Β. Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Γατόνια τὰ …συνεταιράκια!!!

Leave a Reply