Χαμένα …«προσφυγόπουλα» στὸν δρόμο γιὰ τὴν Λιβύη!!!

Τζιχαντιστὲς τοῦ «Συριακού Ἐθνικοῦ Στρατοῦ» στὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Γκαζιάντεπ, ἐν ὄψει μεταφορᾶς τους στὴν Λιβύη, μὲ τὰ γνωστὰ σελφοκόνταρά τους γιὰ νὰ πολεμήσουν τὸν Χαφτὰρ στὸ πλευρὸ τοῦ Ἐρντογᾶν.

Τί μοῦ θυμίζουν οἱ φάτσες τους…;;
Κάπως, μᾶς τοὺς λὲν ἐδῶ, ἀλλά πῶς;

Μόργκαν Χρῆστος 

Σημείωσις

Ὁ Ἀλέξης συμπαρίστατο στὰ ἡγετικὰ στελέχη τοῦ «ἐλευθέρου συριακοῦ στρατοῦ» μέσα στὰ γραφεῖα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Στὰ δεξιὰ τοῦ ἀγκαλιάζει τὸν σημερινὸ Δημόσιο Λειτουργό, Καθηγητὴ στὴν Σχολὴ Εὐελπίδων της Ἑλλάδος, παρακαλῶ, τὸν κύριο Ἄρεφ Ἀλομπέϊντ.

Ἔπαθλον τὸ Αἰγαῖο.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply