Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ νὰ μὴ χαθοῦν οἱ «ἐπενδυτές»…

Βίντεο μὲ ἀναλυτικὲς πληροφορίες γιὰ τὸ πῶς ἔρχεται ἕνας ἐπενδυτὴς στὴν Ἑλλάδα μέσω φουσκωτοῦ.

Πρὸς τὸ τέλος ἔχει ξενάγηση στὴν Θεσσαλονίκη.

Τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι νὰ ἔχουν οἱ διακινητὲς περίπτερο σὲ τουριστικὲς ἐκθέσεις, καὶ νὰ μοιράζουν φυλλάδια.

Μόργκαν Χρῆστος

 

(Visited 164 times, 1 visits today)
Leave a Reply