Δούλεμα καὶ μὲ τὰ (πλωτὰ) φράγματα…!!!

ΕΚΤΑΚΤΟΝ! Διέῤῥευσε ὁ μυστικὸς χάρτης ποὺ δείχνει τὸ πῶς θὰ λετουργήση τὸ  πλωτὸ φράγμα τοῦ Αἰγαίου!!!

Εἶναι ἐπικίνδυνα ἠλίθιοι…Βάζουν πλωτὸ φράγμα στὸ Αἰγαῖο μήκους 2,7 χιλιομέτρων γιὰ νὰ ἀνακόψουν τὶς μεταναστευτικὲς ῥοὲς ἂπ΄τὴν Τούρκια. Αὐτὸ τὸ φράγμα θὰ κοστίση 500.000 εὐρῶ.

Μπαίνοντας ὅμως κάποιος στὸ google maps, διαπιστώνει τὸ πραγματικὸ μέγεθος ἑνὸς πλωτοῦ φράγματος.
Οὔτε κοκοβιός… δὲν περνᾶ!!!

Στὸν διαγωνισμὸ ποὺ ἔγινε ἐχθές, ἀναφέρεται ὅτι πρόκειται γιὰ φράγματα μὲ δυνατότητες περιορισμοῦ θαλασσίου μολύνσεως.

διαύγεια

Γιατί μᾶς μιλοῦν ὅμως γιά φράγματα γιά τούς «πρόσφυγες», οἱ «ἔγκυρες» ἱστοσελίδες, ὁ Περιφερειάρχης Βορείου Αἰγαίου (ποὺ θέτει καὶ τεχνικὰ ἐρωτήματα…) καί ὁ δήμαρχος Χίου;
Τέτοια συστήματα χρησιμοποιῶνται γιὰ νὰ σταματήσουν τὴν μεταφορὰ κάθε εἴδους ἐπιπλεόντων ἀποῤῥιμμάτων στὴν θάλασσα ἤ σὲ λίμνες, ἀκόμη καὶ γιὰ νὰ σταματήσουν τὶς μέδουσες.

Μὲ πλωτὰ ἀντιῤῥυπαντικὰ φράγματα θὰ σταματοῦν τίς βάρκες τῶν «προσφύγων»;;;
Ἔχουν τσακώση τὴν «ζουμοσακκούλα» καὶ ῥουφοῦν ἀνενόχλητοι…

Ἀφοῦ στὸν διαγωνισμὸ ἀναφέρεται ὅτι πρόκειται γιὰ φράγματα μὲ δυνατότητες περιορισμοῦ θαλασσίου μολύνσεως, γιά τί «πρόσφυγες» μᾶς λέν;;;

Γὶ΄ αὐτὸ τό, ἐξ ἀρχῆς κατεδικασμένο νὰ ἀποτύχῃ, μεγαλοεπίβολο project θὰ κληθοῦμε νὰ πληρώσουμε 500.000 εὐρῶ! Θὰ τὸ «βλέπουν» ἀπὸ τὰ παράλια της Τουρκίας καὶ θὰ γυρνοῦν πίσω.
Δὲν χρειάζεται κὰν οἱ βάρκες ὅμως νὰ πηγαίνουν πιὸ πέρα γιὰ νὰ τὸ παρακάμπτουν.
Ἐξέχει μόλις 50 ἑκατοστὰ ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης… Δες καὶ θὰ σηκώσουν τὸ φράγμα τοῦ Ἀσουᾶν.
Γιὰ ἄλλο πράγμα χρησιμεύει αὐτό.

Εἶναι γελοῖοι λέμε. Ἔ ῥὲ δούλεμα!

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply