Ψάχνοντας γιὰ ἡλιόλουστες ἡμέρες

Ἄδικα περιμέναμε τέτοιες ἡλιόλουστες ἡμέρες γιὰ νὰ πᾶμε ἐκδρομή. Ἔτσι ἀποφασίσαμε νὰ κάνουμε κοπάνα ὅλη ἡ Πέμπτη τάξις (ἢ Β΄Λυκείου) Β΄ Γυμνασίου Ἀῤῥένων Πατρῶν…
Συγκεντρωθήκαμε μακρυὰ ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ κάτσαμε γιὰ μίαν περίπου ὥρα στὰ παγκάκια τῆς πλατείας Ὄλγας….
Μετὰ τραβήξαμε παραλιακὰ γιὰ τὸ Καφενεῖο τοῦ Βουρνᾶ στὸ Πάρκο τοῦ Ἀγίου Ἀνδρέα…

Ἀγαπημένο μέρος…
Ἤταν καὶ ἡ κόρη ὄμορφη…

Καλημέρα σὲ ὅλη τὴν ὄμορφη παρέα!!!

Σαρλῆς Γιάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply