Ἀπὸ τὸν ὀνειρικὸ στὸν πραγματικὸ κόσμο…

Στὰ ξύλα του καθόμουν ἀγκαλιὰ μὲ τὴν γοργόνα…
Τὰ χέρια γλύστρησαν στ’ ἀκροδάκτυλα μέχρι νὰ χαθῇ στὸ νερό…
Ξύπνησα, πέρασα ἀπὸ τὸν ὀνειρικὸ στὸν ἄλλο κόσμο, τὸν εἰκονικό…

Καλημέρα Φίλες, καλημέρα Φίλοι, χρόνια πολλὰ στὶς Θεοδῶρες καὶ στοὺς Θεοδώρους, νὰ ἔχουμε ὅλοι ἔνα καλὸ Σαββατοκύριακο!!!!!

Γιάννης Σαρλῆς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply