Θύματα καὶ πανικὸ ἐπεδίωκαν…

Δύο Φωτογραφίες, τῆς ἰδίας στιγμῆς, ἀπὸ διαφορετικὲς ὅμως γωνίες λήψεως, ποὺ ἐμφανίζουν τὴν 10η Φεβρουαρίου τοῦ 1948,  συμμορίτες τοῦ «ΔΣΕ/ΚΚΕ» νὰ ἔχουν αἰχμαλωτισθῆ, μετὰ ἀπὸ τὴν καταδίωξή τους ἀπὸ τὸν Στρατὸ καὶ τὴν Χωροφυλακή.

Τὸ αἴτιον τῆς συλλήψεως ἦταν ὅτι τὴν προηγουμένη ἡμέρα, 9 Φεβρουαρίου τοῦ 1948, ἐτοποθέτησαν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης πυροβόλο ὅπλο καὶ ἔῤῥιπτον βολὲς στὰ τυφλὰ ἐντός της πόλεως, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸ ποῦ ἐκρήγνυντο τὰ βλήματα, μὲ σκοπὸ μόνον να προκαλέσουν θύματα καὶ πανικὸ στὸ κέντρο τῆς πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης.

Οἱ εἰκονιζόμενοι συλληφθέντες συμμορῖτες, φρουρούμενοι ἀπὸ ἰσχυρὰ δύναμη τοῦ Στρατοῦ καὶ τῆς Χωροφυλακῆς, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ἐπεισοδίων, ᾡδηγήθησαν ὁδοιπορικῶς στὸ κέντρο κρατήσεώς τους, μέσῳ τῆς κεντρικῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ τῆς πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου περιμετρικῶς τῆς ὁδοῦ εἶχαν συγκεντρωθῆ οἱ ἀγανακτισμένοι Θεσσαλονικεῖς καί, καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς διαδρομῆς τους, τοὺς ἀπεδοκίμαζαν συνεχῶς. 

Ντόντος Κανέλλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply