Εὐλογία. (ἀναδημοσίευσις)

Τί σημαίνει ἡ λέξις εὐλογία;
Μὰ φυσικὰ εὐλογία σημαίνει: ὁ καλὸς (=εὔ) λόγος.
Μὰ ὅταν λέμε «καλὸς λόγος», καλὸ θὰ ἦταν νὰ γνωρίζαμε καὶ τὸ τὶ ἀκριβῶς ἐννοοῦμε.

Καλός, ἀλλὰ «εὔ» καλός, δὲν σημαίνει μόνον καλὸς ἀλλὰ καὶ ἁρμονικός.
Ὅταν λοιπὸν λαμβάνουμε τὴν εὐλογία κάποιου οὐσιαστικῶς λαμβάνουμε τὸν καλό, ἁρμονικό του, σοφό του λόγο.
Δῆλα δὴ λαμβάνουμε τὴν εὐχὴ καὶ τὴν ἀγάπη του, μαζὺ μὲ τὸν θαυμασμό του, διότι, ὑποτίθεται, πὼς αὐτὸς ποὺ δίδει τὴν εὐλογία δὲν τὴν δίδει στὴν τύχη ἀλλὰ στὸ ἄτομο ποὺ μπορεῖ νὰ τὴν πραγματώση…

Μήπως λοιπόν κάτι ἔχουμε καταλάβει λάθος;

Σὲ κάθε περίπτωσιν ἰσχύει τὸ «ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις.».
Ἄς τὸ κάνουμε πράξιν, μήπως καὶ …ἐπικοινωνήσουμε.
Διότι τελικῶς ἕνα ἀπὸ τὰ σοβαρότερα, ποὺ ἐξ αἰτίας του πάσχουμε, εἶναι ἡ ἄγνοια τῆς γλώσσης μας…

Φιλονόη.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply