Φόβος καὶ πανικός…

…πνίγει πολλούς, ἴσως τοὺς περισσοτέρους.
Ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ πανικοῦ ὅμως συμβαίνουν καὶ τὰ μεγαλύτερα ἀτυχήματα.

Φόβος γιὰ τὸ ἄγνωστον.
Φόβος καὶ γιὰ τὸ μοιραῖον.
Φόβος ποὺ μεγαλώνει καὶ καλύπτει σὰν σκιὰ πολλοὺς συμπολῖτες μας, τὸν ἕναν πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλον, ἐνᾦ ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς  ἔως πρὸ ὁλίγου ἀκόμη ἀντιστέκοντο στοιχειωδῶς.

Πανικός…
Ναί, ἔχει κι αὐτὸς ἀρχίσει νὰ ἐμφανίζῃ τὰ σημάδια του.
Ὑψηλῆς ἐκτάσεως πανικός, ποὺ ξαφνικὰ πολλαπλασιάζεται σὲ βαθμοὺς ὑπερβολικούς.
Ὅλο καὶ περισσότεροι χάνονται μέσα στὸ κράτος τοῦ πανικοῦ.

Γιατί;
Γιατί ὅλο αὐτό τό σκηνικό;
Τί φοβώμεθα, κατὰ βάθος;
Εἶναι μόνον τό ἄγνωστον ἤ κάτι σημαντικότερον καί μεγαλύτερον;

Ἡ ἀπάντησις ὅλων τῶν ἐρωτημάτων κρύβεται σὲ μίαν ἄγνωστον γιὰ ἐμᾶς νέα κατάστασιν, ποὺ ἤδη βιώνουμε, ἐν γνώσει μας ἢ μή: στὴν πορεία μας πρὸς τὴν Ἐλευθερία!!!
Συνειδητῶς ἢ μή.
Μία πορεία ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ ἀποφύγουμε.
Μία πορεία ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἀπολαύσουμε, ὅσο μποροῦμε, γιὰ ὅσο κρατήσῃ.
Μία πορεία ποὺ πλέον συμβαίνει ὑποσυνειδήτως καὶ περνᾶ μέσα ἀπὸ τὴν ἀπόλυτο καταστροφὴ ὅλων αὐτῶν ποὺ θεωρούσαμε σημαντικὰ καὶ σπουδαία, ἀλλὰ ποὺ σήμερα πλέον ἕνα ἕνα διαλύονται γιὰ νὰ ἀφήσουν πίσω τους …τίποτα!!!

Φόβος καὶ πανικὸς γιὰ τὸ ἄγνωστον.
Φόβος καὶ πανικὸς γιὰ τὴν ἐπερχομένη ἀπόλυτον καταστροφή.
Φόβος καὶ πανικὸς γιὰ τὸν πόνο ποὺ θὰ βιώσουμε…
…διότι, ἡ γέννα πάντα, μὰ πάντα, περνᾶ μέσα ἀπὸ τὸ αἷμα καὶ τὸν πόνο.
Κι ἐμεῖς τώρα βιώνουμε τὴν κυοφορία…
…καὶ σὲ λίγο θὰ βιώσουμε τὴν γέννησιν!!!

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply