Ὑπό ποίες συνθῆκες θά λυθῆ τό Κουρδικό;

Ῥωσσία, Τουρκία, Συρία, δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν δημιουργία Κουρδικοὺ Κράτους.

Η.Π.Α, Ἰσραήλ, τὴν ἐπιθυμοῦν.

Οἱ Κοῦρδοι ἐπιθυμοῦν τὴν δημιουργία ἀνεξαρτήτου Κράτους τους. Φυσικά, ἐπολέμηαν κατὰ τοῦ ISIS καὶ τοῦ F.S.A (Ἐλευθέρου Συριακοῦ Στρατοῦ, ἔνοπλος ἀντιπολίτευσις κατὰ τοῦ Ἄσσαντ) ποὺ ὑποστηρίζετο ἀπὸ Η.Π.Α, Ἰσραήλ, Σαουδικὴ Ἀραβία, Κατάρ, Γαλλία, Ἀγγλία, Τουρκία.
Προχώρησαν δὲ αὐτονόμηση καντονίων ὅταν τὰ ἐκκαθάρισαν ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστές.
Συνέχεια

Γάλλοι πατριῶτες

Ὁ Α/ΓΕΕΘΑ τῆς Γαλλίας, Στρατηγὸς Πιὲρ Ντὲ Βιλιέ, παρῃτήθη…

Ἀκοῦστε λοιπὸν πῶς φέρονται οἱ Πατριῶτες στρατιωτικοί…: Συνέχεια

Γαλλικὴ καὶ ἑλληνικὴ ἐργασιακὴ σύμβασις

Ελλάδα 2017…
Ανταπόκριση από Γαλλία

Με την απόφαση του Αρείου Πάγου όπου «η μη πληρωμή του μισθού δεν αποτελεί βλαπτική μεταβολή της συμβάσεως εργασίας», κάποιος με ρώτησε τι ισχύει στη Γαλλία.

Ευχαρίστως να σας πω τι ισχύει.
Σύμφωνα με το άρθρο L.3242-1 του Εργατικού Νόμου, η μη πληρωμή του μισθού ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ μετά από ένα μήνα:

  • Α. Αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή του συμβολαίου εργασίας.
    Ο εργαζόμενος μπορεί όχι μόνο να ζητήσει τον μισθό, αλλά και τόκους, καθώς και επιπλέον αποζημίωση. Στο Εργατικό Δικαστήριο ο εργαζόμενος δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι δεν πληρώθηκε, είναι υποχρέωση του εργοδότη να αποδείξει ότι η πληρωμή έγινε.
  • Β. Η μη πληρωμή μισθού αποτελεί ποινικό αδίκημα.
    Αν μία επιχείρηση δεν μπορεί να πληρώσει τους υπαλλήλους για ένα μήνα, τίθεται υπό πτώχευση. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ευρίσκεται υπό πτώχευση, οι εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι που παίρνουν αποζημίωση (πριν το κράτος, πριν τις τράπεζες και πριν τους προμηθευτές).

Αυτά. 

Δημήτρης Βέργος

εἰκὼν

Φράγκοι ἤ Γαλάτες;

Δοκιμάστε νὰ ῥωτήσετε κάποτε ἕναν Γάλλο γιὰ τὴν ἐθνική του ταὐτότητα. Ἐὰν δηλαδὴ εἶναι Γαλάτης (Γάλλος), ἢ Φράγκος (Γερμανός), νὰ δεῖτε τὶ θὰ σᾶς ἀπαντήση.
Συνέχεια

Γιατί ὁ Μακρόν κι ὄχι ἡ Λεπέν;

Τὴν Κυριακὴ 7 Μαΐου, ἡμέρα τῶν γαλλικῶν ἐκλογῶν καὶ λίγο πρὸ τῶν ὁριστικῶν ἀποτελεσμάτων, ἀπεφάσισα νὰ δημοσιεύσω (ῥισκάροντας) τὶς ἀπόψεις μου γύρω ἀπὸ τὸ «φαινόμενο Λεπέν», ποὺ πιστεύω πὼς πλησιάζει ταχύτατα τὴν ἐξουσία (παρὰ τὰ πρόσφατα ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα), καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ βρώμικο παιχνίδι προπαγάνδας ποὺ ἔστησαν ἀπροκάλυπτα κι ἐκεῖ.
Ἔγραψα, μεταξὺ ἄλλων, τὰ ἐξῆς: Συνέχεια

Βυζάκια ἔξω λοιπὸν

Γαλλία: 

Καὶ οἱ …«βυζάκια ἔξω λοιπόν» κατὰ τῆς Λεπέν… Συνέχεια