Τρώγοντας ἀνοίγει ἡ ὄρεξις…

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ «ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΟΡΕΞΙΣ»

Τρώγοντας ἀνοίγει ἡ ὄρεξις...Τελικὰ ἀκόμη δὲν κατάλαβα γιατὶ κάποιοι κάποτε ἀπεκαλέσαν τὸν Ἠράκλειτο «σκοτεινό» φιλόσοφο.
Ἥλιος ἤταν περίλαμπρος!

Ἕνα ἀπὸ τὰ «σκοτεινά» ποὺ εἶχε πῆ ἤταν καὶ τό:
«Αἱρεύνται γὰρ ἒν ἀντὶ ἁπάντων οἱ ἄριστοι, κλέος ἀέναον θνητῶν. Οἱ δὲ πολλοὶ κεκόρηνται ὄκωσπερ κτήνεα». Συνέχεια





Τί «σύμπτωσις» κι αὐτή;

Τί «σύμπτωσις» κι αὐτή;

 

Ἀπὸ τὴν εἴδηση τοῦ ἀεροπορικοῦ δυστυχήματος, χωρὶς …πτώση, ἐπάνω ἀπὸ τὸ Βουκουρέστι, ποὺ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὸν θάνατο τοῦ Γιάννου Κρανιδιώτη. Συνέχεια





Ποιόν κοροϊδεύετε καί ποιόν παραμυθιάζετε ῥέέέ;;;;;;

Ποιόν κοροϊδεύετε καί ποιόν παραμυθιάζετε ῥέέέ;;;;;;Σκαλίζοντας καὶ σγαρλίζοντας …βρίσκεις!!!

Τί χρονιά ἔχουμε;;;;
…2014…

Ἂς πάμε λίγο πίσω, στὸ… μακρινὸ 2005 καὶ στις σελίδες τοῦ ΑΛΑΡΜ (μηνιαῖο πολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ περιοδικό)

Τὸ ἄρθρο ὑπογράφει ἡ Μάχη Γρεκοῦ Συνέχεια