Τρώγοντας ἀνοίγει ἡ ὄρεξις…

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ «ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΟΡΕΞΙΣ»

Τρώγοντας ἀνοίγει ἡ ὄρεξις...Τελικὰ ἀκόμη δὲν κατάλαβα γιατὶ κάποιοι κάποτε ἀπεκαλέσαν τὸν Ἠράκλειτο «σκοτεινό» φιλόσοφο.
Ἥλιος ἤταν περίλαμπρος!

Ἕνα ἀπὸ τὰ «σκοτεινά» ποὺ εἶχε πῆ ἤταν καὶ τό:
«Αἱρεύνται γὰρ ἒν ἀντὶ ἁπάντων οἱ ἄριστοι, κλέος ἀέναον θνητῶν. Οἱ δὲ πολλοὶ κεκόρηνται ὄκωσπερ κτήνεα».

Ποὺ σημαίνει…
«Ἀπ’ ὅλα τὰ πράγματα ἔνα μόνον προτιμοῦν οἱ ἄριστοι, τὴν αἰώνια δόξα τῶν θνητῶν, ἐνῶ οἱ πολλοὶ ἀρκοῦνται στὸ νὰ χορταίνουν σὰν τὰ ζῷα!»

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ «Τρώγοντας ἀνοίγει ἡ ὄρεξις» ἴσως εἶναι ἡ κυρίαρχη ῥήσις τῆς ἐποχῆς.
Ἐμεὶς τρῶμε τὰ καλλίτερά μας χρόνια (κι ἄκομα πεινάμε, ὅπως λέει καὶ ἡ φίλη Μαντῶ) καὶ οἱ κυβερνῶντες καταβροχθίζουν κυριολεκτικὰ ὅ,τι βροῦν μπροστά τους.

Τρώγοντας ἀνοίγει ἡ ὀρέξῃ, ναί!
Ὅπως δὲν ὑπάρχει ἐπιστροφή, δὲν ὑπάρχει καὶ κορεσμός!
Δυστυχῶς!!!

Γεώργιος Ἀρκᾶς

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
One thought on “Τρώγοντας ἀνοίγει ἡ ὄρεξις…

Leave a Reply