Λιάκος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Μπαμπινιώτης καὶ τὸ σύστημα (ἀ)παιδείας τους.

Σήμερα σκέφθηκα νὰ σᾶς θυμήσω κάποια γεγονότα ποὺ εἶτε οἱ περισσότεροι τὰ ἀγνοοῦν, εἶτε, ἐντέχνως, ἔχουν περάσει στὰ …ψιλά. Βλέπετε ἔπεσε πολὺ …λάδωμα, φούσκωσαν πολλοὶ λογαριασμοί, βούλωσαν πολλὰ στόματα γιὰ νὰ φθάσουμε σήμερα στὸ νὰ συζητᾶμε γιὰ κράτος τρομοκράτη καὶ ἀνθελληνικό. Συνέχεια

Τὰ καφρίδια ποὺ μοῦ βρώμισαν τὴν περιουσία ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ νὰ ἀποβληθοῦν διὰ ΠΑΝΤΟΣ!!!

Τὸ καφρίδιον, τὸ ὁποῖο ἄδειασε σκουπίδια μέσα στὴν ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (στὸ γραφεῖο τοῦ πρυτάνεως), ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ καὶ ΑΠΑΙΤΩ νὰ ἀποβληθῇ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ἀπὸ ὅλα τὰ Α.Ε.Ι καὶ Τ.Ε.Ι. τῆς χώρας. Συνέχεια

Φωνητικὴ «γραφὴ» καὶ στὰ Γυμνάσια!!! Ἰδίως σὲ αὐτά! (α΄)

Ξεκινῶ σήμερα, καὶ θὰ ἐξακολουθήσω αὔριο, μὲ μίαν νέα καταγγελία, ποὺ ἀφορᾷ στὴν ὁλοκληρωτικὴ πλέον εἰσαγωγὴ τῆς φωνητικῆς γραφῆς στὰ σχολεῖα μας. Ἐπισήμως πλέον στὰ Γυμνάσια τῆς χώρας μας διδάσκεται ἡ φωνητικὴ γραφή, μέσῳ νέων «βιβλίων» ποὺ ἔρχονται νὰ ἐπιβεβαιώσουν, νὰ παγιώσουν καὶ νὰ ἐξακολουθήσουν τὸ ἔγκλημα τῶν Φιλιππάκη καὶ Σία.

Γιὰ τὴν ὤρα παραθέτω μόνον τὰ κείμενα ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀπόλυτη παγίωσιν τῆς φωνητικῆς γραφῆς. 
Αὔριο θὰ παρουσιάσω πλῆρες κείμενον, μὲ ὅλα τὰ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδείξω πὼς τελικῶς συζητᾶμε γιὰ ὀργανωμένο ἔγκλημα, ποὺ πίσω ἀπὸ αὐτὸ κρύβεται καὶ ἡ ἀμερικανικὴ πρεσβεία στὴν ὁποίαν ἔδιδε ἀναφορὲς ὁ Μπαμπινιώτης. 
Συνέχεια

Παρέμβασις Μπαμπινιώτου γιὰ τὴν κατάληψιν τῆς βίλλας Ἀμαλίας.

Παρέμβασις; 
Γιὰ τὸ μοναδικὸν πρᾶγμα ποὺ θὰ παρενέβαινε αὐτὸς εἶναὶ γιὰ νὰ βάλῃ ἀκόμη ἕνα βαρίδι στὸν τάφο ποὺ ἄνοιξε στὴν γλῶσσα καὶ στὴν παιδεία μας. 
Ἀλλὰ εἴπαμε σήμερα νὰ τὸ ἐλαφρύνουμε λίγο… 
Συνέχεια

Τώρα ἡ ἐκκλησία ἐπιβραβεύει τόν Μπαμπινιώτη γιά τήν καταστροφή τῆς γλώσσης μας;

Καὶ νὰ μοῦ τὸ ἔλεγαν κάποτε, δὲν θὰ τὸ πίστευα…
Ἀλλὰ τόσες γονυκλισίες ἔχει κάνει ὁ Μπαμπινιώτης.
Δέν θά ἀμειφθῇ γιά αὐτό; Δέν πρέπει νά τίς ἐξαργυρώσῃ; 
Δέν πρέπει νά λάβῃ τό ἀντίκρυσμα τῶν καταθέσεῶν του σέ εἶδος;

Προσοχή!
Ὁ Μπαμπινιώτης εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀνέλαβε ἐργολαβικῶς νὰ ἀποδομήσῃ τὴν γλῶσσα μας, εἶτε μέσα στὰ Πανεπιστήμια, εἶτε μέσα στὰ σχολεῖα μας. Εἶναι αὐτὸς ποὺ ξεκίνησε ἐπισήμως τὴν καταστροφὴ τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας. Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔκανε τὴν βρώμα βρόμα, τὸ χρῶμα χρόμα, τὸ αὐγό ἀβγό, τὸ αὐτὶ ἀφτί, τὸ χατήρι χατίρι, τὸ τραῖνο τρένο, καθῶς ἐπίσης καὶ δεκάδες ἄλλες λέξεις μας, τὶς μετέτρεψε σὲ ἀκουστικὰ γραφήματα, ἀκυρώνοντας τὴν ἱστορική τους ὀρθογραφία, ποὺ Συνέχεια

Μπαμπινιώτης, κόρες καὶ συμπέθεροι! (ΕΛΙΑΜΕΠ 6)-ἀναδημοσίευσις

Καλῶς τὸν Χριστοφόρο! Ἡμέρες ἀρκετές τὸν περιμέναμε! Εἴχαμε μείνει σὲ κάτι Μπαμπινιώτηδες, ἐὰν θυμᾶσθε καλῶς φυσικά….

Τώρα λοιπόν πιάνει τὰ παιδιά του, τὰ συμπεθεριά του καὶ τοὺς …Λιάκους… Ἔχουν σχέσι; Ἀ πὰ πά…. Σχέσις μόνον; Ἐξ αἵματος δέσιμο ὀρθότερα… Καὶ πολλά ἄλλα….
Γενικῶς τὸ «κουβάρι» ποὺ ξετυλίγει μᾶς βοηθᾶ νὰ κατανοήσουμε, κατὰ ἕνα μεγάλο μέρος, τὸν βασικὸ σκελετὸ ποὺ ἐστήθη, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδομηθῇ πλήρως ἐθνικὴ συνείδησις, ἱστορία, ἤθη, ἔθιμα μά, κυρίως, ἐπάνω καὶ  πρῶτα ἀπὸ ὅλα, γλῶσσα καὶ παδεία. Οἱ πρωταγωνιστὲς ὅλης αὐτῆς τῆς κωμωδίας τοὐλάχιστον …ἐπίτημοι, προβεβλημένοι ἔως …ἀηδίας καὶ πάντα, μὰ πάντα, μὲ ἕνα …«παπικὸ ἀλάθητο» νὰ τοὺς συντροφεύῃ.
Συνέχεια