Θὰ μπορούσαμε νὰ ἤμασταν μία ἀνεξάρτητος χώρα ἐάν…

…θὰ μᾶς τὸ ἐπέτρεπαν!!!
Γιατί δέν μᾶς τό ἐπιτρέπουν;
Ἕνα μέρος τῆς ἀπαντήσεως ἐδῶ:

Κινητήρας «ΝΤΙΖΕΛ» ἐξ ὁλοκλήρου ἑλληνικῆς κατασκευῆς ἐργοστασίου «ΜΑΛΚΟΤΣΗ» τοῦ ἔτους 1958…

Ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ εὔκολα νὰ καταλάβῃ τὸ γιατί οἱ πράκτορες τῶν σιωνιστῶν «ἐθνοπατέρες» πολιτικοὶ κατέστρεψαν τὴν Ἑλληνικὴ Βιομηχανία…

Συνέχεια

Ξημέρωσαν ὅλοι τους …(μ)πατριῶτες!!!

Κι ὁ μίκυ μάους…

Συνέχεια

Ῥατσισμός κατά ἰθαγενῶν ἤ σκέτο …ἠλιθιοποίησίς τους;

 

Φταῖς παλιο-«κερατᾶ»!!!
Φταῖς γιατὶ ἐγεννήθης Ἕλλην, Γερμανός, Ἰταλός, Ἄγγλος, Γάλλος, Ἰσπανός…
(ἤ, ἐὰν θέλῃς, Ἀφγανός, Σύριος, Ἰρακινός, Σομαλός, Μαροκινός, Κινέζος…)
Φταῖς γιατὶ ἐγεννήθης ἀρσενικὸς ἢ θηλυκός…
Φταῖς γιατὶ δὲν εἶσαι ἄ-φυλος, ἄ-σκεπτος, ἄ-εθνος, ἄ-πατρις, ἄ-νοος, ἀμνήμων…
Φταῖς καὶ θὰ πληρώσῃς διὰ τῆς ἐξαφανίσεώς σου…
Φταῖς γιατὶ χαλᾶς τὴν σοῦπα τῶν Rockefeller-Rothschild…
Φταῖς διότι συνιστᾶς ἐν δυνάμει (ἢ καὶ δυνάμει) κίνδυνον γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ σὲ θέλουν σκουληκοποιημένον ΤΙΠΟΤΑ, πρὸ κειμένου αὐτοί, οἱ μονόφθαλμοι, νὰ βασιλεύουν σὲ ὅλους τοὺς τυφλωμένους μαζανθρώπους τοῦ πλανήτου!!!
Γιὰ αὐτὰ ὅλα λοιπὸν φταῖς καὶ θὰ πληρώσῃς μὲ τὸν ἀφανισμό σου!!!
Κατάλαβες ἤ ὄχι;

Συνέχεια

Κατάσκοποι, πράκτορες, ἀνθέλληνες ἤ …ἠλίθιοι;

Κατάσκοποι, πράκτορες, ἀνθέλληνες ἤ ...ἠλίθιοι;10Πρωθυπουργικὸ γραφεῖο ἀλεξέι καὶ λοιπὲς βιτρίνες…
…τόπος ἀποκαταστάσεως καὶ ἁγιοποιήσεως, καθὼς καὶ προβολῆς, κάθε κομματοσκύλου, ποὺ λειτουργεῖ ὡς …τσοπάνης γιὰ τὰ πρόβατα (ἐμᾶς!!!)!

Ὑπουργεία ἀνθελληνικῆς προπαγάνδας καὶ λοιπῶν ὑστεριῶν, ποὺ λειτουργοῦν ὡς …θεματοφύλακες συμφερόντων τοκογλύφων, «νομιμοποιώντας» τὴν μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ ἀπέραντο σκλαβοπάζαρο.

Τράπεζες (καὶ ὑπάλληλοί τους) ποὺ ἐλέγχουν ἀπολύτως τὸ ἱστορικό μας ἀρχεῖον, γιὰ νὰ μὴν θίγονται οἱ …ἰδιοκτῆτες τραπεζίτες.
Συνέχεια

Ποιός φίλης;

Βρίζουμε ὄλοι τὸν φίλη, διότι αὐτός, ὡς …«ὑπουργός» φαίνεται νὰ …«ἀποφασίζῃ» γιὰ τὴν ἀπαιδεία τῆς χώρας.

Ὁ …«λαγός» Φίλης!!!

Ὁ ἀπτυχίωτος φίλης τῆς «αὐγῆς», ποὺ …«δὲν χρειάσθηκε πτυχίο», ἐφ΄ ὅσον ἦταν πλέον προσοδοφόρο τὸ νὰ ὑπηρετῇ ἀπ΄ εὐθείας τύπους σὰν τὸν Soros, ἀπὸ ἄλλα, πιὸ προπαγανδιστικὰ μέσα.
Ὁ φίλης τοῦ τΣΥΡΙΖΑ ποὺ πετάγεται ὡς …πορδὴ γιὰ τὰ πιὸ ἀσήμαντα, ποὺ γελοιοποιεῖ τὰ σημαντικὰ καὶ ποὺ μᾶς κάνει ὅλους μας νὰ ἀναρωτόμεθα γιὰ τὴν κατάντια τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, βλέποντάς τον.

Ὁ φίλης ποὺ ἐνοχλεῖται ὅταν κάποιος ἀσχολεῖται μὲ τὰ κιλά του, ἀλλὰ ποὺ δὲν ἦταν σημαντικὸ νὰ σχολιάζῃ καὶ νὰ εἰρωνεύεται τὰ κιλὰ ἄλλων (φερομένων ὡς) πολιτικῶν. Συνέχεια

Οἱ (πραγματικοί) ὑπεύθυνοι τῆς ἀ-παιδείας μας

Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς νέας, μὴ ἐθνικῆς, παιδείας.

Γιὰ ὅσους συνεχίζουν νὰ θυμώνουν καὶ νὰ ἐξίστανται μὲ τὶς ἐνέργειες καὶ τὶς ἀτάκες τοῦ Φίλη, θέλω νὰ ὑπενθυμήσω ὅτι:

Οἱ (πραγματικοί) ὑπεύθυνοι τῆς ἀ-παιδείας μας1 Συνέχεια