Ὑπηρέτες μίας παγκοσμίου καὶ σκιώδους «ἐλίτ»

Ἔλαβα πρὸ καιροῦ τὸ μήνυμα ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ τοῦ ὁποίου ὁ συγγραφέας του ἐπιθυμεῖ νὰ παραμείνῃ ἄγνωστος.
Τὸ παραθέτω μὲ κάθε ἐπιφύλαξι γιὰ τὴν ἐξιστόρησι καὶ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια.

«Ὁ πιλότος τῆς Panamerican, μᾶς ἐπληροφόρησε ὅτι ἔπρεπε νὰ δέσουμε τὶς ζῶνες μας, καθὼς σὲ λίγα λεπτὰ θὰ προσγειωνόμασταν στὸ aeropuerto internacional de Pudahuel.

Ἔσβησα τὸ τσιγάρο μου, κάπνιζα τότε Marlboro κόκκινα, καὶ κύτταξα τὸ ῥολόι μου: ἦταν 6:00 ἡ ὥρα τὸ ἀπόγευμα τῆς 9ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1973.

Ὁ πρώιμος ἀνοιξιάτικος ἥλιος ἔδυε στὸν Εἰρηνικὸ παίζοντας μὲ τὰ ὑπέροχα χρώματα τῆς Χιλῆς, ποὺ τόσο ὀμορφα ἀνεδύοντο τὴν ἄνοιξη.
Συνέχεια

Χιλῆς …«δημοκρατία»!!!

Δύο σταγόνες πολιτικὴ ἱστορία… 

Τὸ 1970 στὴν Χιλὴ ὁ Ἀλιέντε ἀνηγορεύθη πρόεδρος, μὲ μειοψηφικὸ ποσοστὸ 36,3% (εἶναι φανερὸ ὅτι αὐτὸ σᾶς τὸ κρύβουν γιὰ χρόνια ἐπιμελῶς) καὶ μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῶν συνήθων συνοδοιπόρων (ὅπως λέμε ἐδῶ ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, τὸ «τὸ ποτάμι» καὶ τὴν Ἀντιγόνη Λυμπεράκη (τὴν ἐξαδέλφη τοῦ Κυριάκου). Συνέχεια

Ἡ Χιλὴ ποὺ κατέληξε στὴν …θάλασσα!

Ἡ Χιλὴ ποὺ κατέληξε στὴν ...θάλασσα!Τρομακτικὲς οἱ εἰκόνες!
Τὸ νερό… αὐτὸ τὸ ἱερὸ Θηρίον! Συνέχεια

Ὁ Ἐντιμότατος Κος Jeffrey Sachs

Ὁ Ἐντιμότατος Κος Jeffrey Sachs1Τελευταίες πληροφορίες φέρουν τον, διάσημο Οικονομολόγο και καθηγητή του Κολούμπια της Νέας Υόρκης, κ. Τζέφρι Σακς, ως σύμβουλο του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Βαρουφάκη.

Ο Τζέφρι Σακς «έκανε όνομα» στην Βολιβία το 1985, εφαρμόζοντας το Δόγμα του Σοκ για πρώτη φορά. Το 1989 «βοήθησε» την Πολωνία και την δεκαετία του 90 πρόσφερε την τεχνογνωσία του σε Σλοβενία, Εσθονία και Ρωσσία. Συνέχεια

Τί θά πάθουν τά φαρμακεῖα εἴπαμε;

Στὴν Χιλή, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, εἶδα κάτι τὸ πρωτοφανὲς τότε γιὰ τὰ μάτια μου: πρὶν διαπιστώσω ὅτι ἡ Νότιος Ἀμερικὴ εἶναι τὸ πρωταρχικὸ πείραμα τῆς νέας τάξεως, πρὶν νὰ προωθήσουν τὶς τακτικές τους, σὲ διάφορα ζητήματα, ἀλλὰ καὶ στὴν Εὐρώπη.
Τότε λοιπὸν διεπίστωσα ὅτι δὲν ὑπῆρχε τὸ φαρμακεῖον τοῦ Τάδε καὶ τοῦ Δείνα, ἀλλὰ ὑπῆρχαν δύο πολυεθνικὲς ἑταιρείες, οἱ ὁποῖες εἶχαν ὅλα τὰ φαρμακεία, στὰ ὁποία ὑπεύθυνοι ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ ἐτελείωσαν σπουδὲς ὡς φαρμακοποιοί…
Συνέχεια

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες στὴν Χιλή.

Ὑπάρχει βιβλίο μὲ τίτλο «Ἡ Ἑλληνικὴ Καταγωγὴ τῶν Ἀραουκανῶν τῆς Χιλῆς».
Ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ περιγραφὴ τῆς ὁμιλίας τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Ἀραουκανῶν, ἀπὸ τὸ 1593 μ.χ., Ἀντουπιγιὰν μπροστὰ στὸν Κυβερνήτη Μαρτὶν Ὀνιὲθ ντὲ Λογιόλα.
Περιγράφει ὅτι ἡ φυλή του ἐξεκίνησε τὸ  600 μὲ 800 π.χ ἀπὸ τὴν Σπάρτη καὶ μέσῳ Ἀσίας, χρησιμοποιῶντας Συνέχεια