Σᾶς ἐνημερώνουμε πὼς ἡ κλῆσις ἠχογραφεῖται!!!

Δὲν σᾶς ἐρωτοῦμε… Σᾶς ἐνημερώνουμε, ἀλλὰ μάνι μάνι, γιὰ νὰ μὴν προλάβετε νὰ ἀντιδράσετε. Ἐὰν ὅμως, γιὰ κάποιον λόγο, ἀντιδράσῃς στὴν ἄνωθεν ἐντολή τους, ποὺ ὡς μαϊμοῦδες ἅπαντες παπαγαλίζουν καὶ ἐφαρμόζουν, εἶτε ἠχογραφῶντας τους κι ἐσὺ μὲ τὴν σειρά σου, εἶτε ἀρνούμενος νὰ σὲ ἠχογραφήσουν, τότε πέφτει ἡ γραμμὴ καὶ δὲν κάνεις τὴν δουλειά σου. Ἐξ ἀνάγκης λοιπὸν πρέπει, γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθῇς, νὰ κάτσῃς καὶ νὰ σὲ ἠχογραφήσουν. Κι ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ θὰ κρατήσουν, ἔτσι, αὐθαιρέτως, γιὰ δύο ὁλόκληρα χρόνια ἀντίγραφα τῶν συνομιλιῶν σου, ὡς νεοφώτιστοι ΚΥΠατζῆδες. Συνέχεια

Θύελλα ἀπό τήν Ἰταλία ἀπειλεῖ τήν Εὐρώπη;

Ἐὰν παρατηρήσουμε προσεκτικὰ τὴν μνημονιακὴ πορεία τῆς Ἰταλίας, τὰ τελευταία χρόνια, θὰ διαπιστώσουμε εὔκολα πὼς ἦταν ταχυτάτη καί, κρίνοντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος (ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν προσφάτων ἀνακοινώσεων) πολὺ περισσότερο ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν Ἡνωμένη μας Εὐρώπη, ἀπὸ αὐτὴν τῆς χώρας μας. Ἐπὶ πλέον μποροῦμε εὔκολα νὰ διαπιστώσουμε πὼς ναὶ μὲν ἡ Ἰταλία μποροῦσε νὰ …«κρατήσῃ», ἀλλὰ ἡ ἐπίθεσις ποὺ ἐδέχθη ἐπετάχυνε τὶς διαδικασίες ποὺ ὁδηγοῦν (βεβαιωμένα πλέον) στὴν χρεωκοπία της. Μία εὔρωστος χώρα, μὲ βαρειὰ βιομηχανία, μὲ ἀνοίγματα ὑγειῆ στὴν διεθνῆ ἀγορά, πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ἐμᾶς, κατέληξε νὰ ἀποσυντεθῇ σχεδὸν πλήρως, ἂν καί, πάντα ἐπισήμως, ἐμεῖς εἴχαμε καὶ τὸ …ὄνομα καὶ τὴν χάριν! Συνέχεια

Δολοφόνοι τῆς ἐλευθερίας;

«…Ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι γιὰ τὴν Δύση γενικὰ καὶ γιὰ τὴν Εὐρώπη εἰδικότερα ἔχει ἤδη ξεκινήσει ἕνας ἄτυπος νέος παγκόσμιος πόλεμος, κύριο διακύβευμα τοῦ ὁποίου εἶναι οἱ ἀτομικὲς ἐλευθερίες καὶ οἱ ἀναπτυγμένες κοινωνίες δικαίου. Ἄς τὰ ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας αὐτά, γιατὶ οἱ δολοφονίες στὴν Γαλλία εἶναι μόνον ἡ ἀρχή….»

Συνέχεια

Ἡ ἐλευθερία τῆς γνώμης εἶναι ἐπιτρεπτὴ ἀρκεῖ νὰ ΜΗ θίγῃ τὸν σιωνισμό!!!

Je sui Charlie…my ass, που θα συμπλήρωνε ένας Αμερικανός.
Κολλάς δύο ονόματα στο Facebook και πας φυλακή,  στην χώρα που διαδήλωσε για το δικαίωμα των σιωνιστών να βάζουν στον πισινό θρησκευτικών προσώπων ό,τι γουστάρουν.
Γιατί μόνο αυτό ήθελαν να επιτύχουν.

Αν κάποιος είναι ήδη στοχοποιημένος τον …περιμένουν στην γωνία. Συνέχεια

Κάνω αὐτὸ ποὺ πρέπει…

Κατὰ τὴν ἠθική μου, τὴν κρίσιν μου καὶ τὴν αἴσθησιν τοῦ δικαίου ποὺ ἔχω καὶ συνεχίζω.
Δὲν κυττῶ τὸ ἐὰν οἱ ἄλλοι συμφωνοῦν μαζύ μου.
Οὔτε μὲ ἀπασχολεῖ τὸ ἐὰν τοὺς ἀρέσῃ αὐτὸ ποὺ κάνω.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλες μου οἱ πράξεις ἀφοροῦν ΜΟΝΟΝ στὴν δική μου ζωή, ὄχι στῶν ἄλλων. Συνέχεια

Οἱ φυλακές μας.

Ἔκανα μίαν βόλτα πρὸ ἡμερῶν καὶ ἐτράβηξα κάποιες φωτογραφίες, μὲ στόχο νὰ διαπιστώσω τὸ πόσο πολὺ αἰσθανόμεθαε ἀσφαλεῖς ἤ ἀνασφαλεῖς ἐντὸς τῶν συνθηκῶν ποὺ διαβιοῦμε.
Ὁπουδήποτε κι ἐὰν ἔστρεφα τὸ βλέμμα μου ἔβλεπα κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα…
Κατάθλιψις….
Εἶναι ἀπέραντο τὸ βάσανο νὰ βλέπῃς τὸ ἐλάχιστον φῶς ποὺ φθάνει στὰ διαμερίσματά μας μέσα ἀπὸ τὰ κάγκελα.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ συνέχισα.
Ὁπουδήποτε κι ἐὰν ἔστρεφα τὸ βλέμμα μου κάγκελα. Οἱ δικές μας φυλακές.
Αὐτὲς ποὺ πλέον μόνοι μας δομοῦμε, πρὸ κειμένου νὰ κερδίσουμε λίγα γραμμάρια ψευδοῦς ἀσφαλείας. Διότι περὶ ψεύδους πρόκειται, ἐὰν ἀναλογιστοῦμε πὼς ὅταν ἐμεῖς τοποθετήσουμε τὰ τάδε κάγκελα, μὲ τὸν Ἄλφα βαθμὸ ἀσφαλείας καὶ προστασίας, ὁ κακοποιὸς ἔχει ἤδη ἀνακαλύψῃ τὴν ἀκύρωσι τοῦ Ἄλφα σὺν ἕνα βαθμοῦ ἀσφαλείας.

Συνέχεια