Ἀτιμώρητοι ἐγκληματίες

Οἱ βασικοί, πέραν τοῦ Καραμανλῆ, πρωταγωνιστὲς καὶ συντελεστὲς τῆς Προδοσίας στὸν ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ:
Ἀβέρωφ (ΥΠΕΘΑ) – Ἀραπάκης (Α/ΓΕΝ) – Παπανικολάου (Α/ΓΕΑ).

Συνέχεια

Λεπτομέρειες ἀποσιωποιημένες γιὰ τὸ πραξικόπημα τοῦ ’74 στὴν Κύπρο

Ὁ «δημοκράτης» Ἀραπάκης, ποὺ διετήρησε στὴν θέση του ὁ «Ἐθνάρχης», ἐπειδὴ πρωτοστάτησε στὴν ἐπιστροφή του….

Συνέχεια