Ὑπάρχουν ἐθνικῆς συνειδήσεως Ἔνοπλες Δυνάμεις;

Καὶ νὰ ὑπάρχουν οὐδὲ μίαν ἀξία ἔχουν, ἐφ΄ ὅσον οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις κάθε χώρας ὑπάρχουν, ὡς μισθοφορικὸ στράτευμα καὶ μόνον, πρὸ κειμένου νὰ προασπίζουν τὰ συμφέροντα τοῦ κράτους, τὰ ὁποία δὲν εἶναι ἀπαραίτητον πάντα νὰ συνταυτίζονται μὲ τὰ συμφέροντα τοῦ Ἔθνους.
Τὸ «Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος» δὲ τὸ  ἀναφέρει σαφέστατα καὶ κάθε ἄλλη ἄποψις εἶναι γιὰ τὰ …μπάζα!!!

Συνέχεια

Διαφαινόμενον τέλος τῆς κομμουνιστικῆς προδοσίας

Αὔγουστος 1949. Γράφεται τὸ τέλος τῆς Κομμουνιστικῆς Ἀνταρσίας.

17 Αὐγούστου, καταλαμβάνεται τὸ Βίτσι. Ἀπομένει ὁ Γράμμος Συνέχεια

Θάβοντας τὶς ἀνθρωποσφαγὲς πίσω ἀπὸ τὸ «ἀριστερὸ ἠθικὸ πλεονέκτημα»!!! (ε)

6 Αὐγούστου 1943.
Περιβόλια (Γάρδιτσα) Ὀλυμπιάς.

Ὁ ΕΛΑΣ σηκώνει ὅπλο ἐναντίον Ἑλλήνων γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Πελοπόννησο.
Ἀρχίζει ὁ Κατοχικὸς Ἐμφύλιος, ὁ ὁποῖος μετὰ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1943 καὶ τὴν νίκηγ τοῦ ΕΛΑΣ ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν* ὀργανώσεων, περνὰ στὴν φάση τῆς «Κόκκινης Τρομοκρατίας»! Συνέχεια

Ἀξιωματικοί τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ εἶναι αὐτά τά «μηχανοκίνητα»;

Τί νά σᾶς πῶ;
Ἕνα κάτι τὸ ἔπαθα ἀπὸ τὴν …τρομάρα μου, ὅταν ἄκουσα τὶς ἄναρθρες κραυγές τους!!!
Μά εἶναι δυνατόν νά μήν εὑρέθη κάποιος ΛΟΓΙΚΟΣ νά τούς ἐξηγήσῃ πώς ἄλλο ἠ ἀναφορά κι ἄλλο ἡ παρουσία σέ μίαν δεξίωσι;
Τί στό καλό; Αὐτά τά μηχανάκια, διότι περὶ μηχανακίων πρόκειται, θά ὑπερασπισθοῦν αὔριο τήν Πατρίδα καί θά ἀναλάβουν πρωτοβουλίες σέ ἔκτακτες συνθῆκες;; Συνέχεια

Ἕνας αἰώνας ἐλευθερίας γιὰ τὴν Ἤπειρο!

Ἐδῶ καὶ μερικὲς ἡμέρες ἀναφέρομαι στὸν Νικολάκη ἐφέντη καὶ στὶς μάχες ποὺ ἐδόθησαν γύρω ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα. 
Μάχες, ποὺ οὐσιαστικῶς θὰ ἦσαν χαμένες, καθῶς ἐπίσης καὶ ἡ Ἤπειρος, ἐὰν δὲν ὑπῆρχε αὐτὸς ὁ Ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ὅπως κάθε ἥρως, συνήθως ἀφανής, προσφέρει καὶ μετὰ ἀποσύρεται. 
Ὁ Νικολάκης ἐφέντης παρέδωσε τὰ σχέδια τῆς ἀμύνης τῶν τούρκων στὸ ἐπιτελεῖον τοῦ Κωνσταντίνου, τὰ ἐπεξεργάσθη ὁ Μεταξᾶς, κατέστρωσε τὸ ἐπιτελικὸν σχέδιον καὶ τὰ Ἰωάννινα ἔπεσαν. 
Συνέχεια

Κάποτε σὲ ἕνα Ἑλληνικὸ στρατόπεδο…

Γενικῶς εἶμαι κατὰ τοῦ συνδικαλισμοῦ, ἀλλὰ σαφῶς ὑπὲρ τῆς συνοχῆς καὶ τῆς συνεργασίας. 
Στὴν Ἰαπωνία, ὅταν κάποιοι ἀπεργοῦν, δὲν κλείνουν δρόμους, δὲν κάθονται ἔξω ἀπὸ τὴν ἐπιχείρησιν τοῦ ἐργοδότου τους φωνάζοντας, δὲν σπάζουν καὶ δὲν καταστρέφουν.
Φοροῦν ἕνα περιβραχιόνιο, μὲ τὰ αἰτήματά τους ἐπάνω καταγεγραμμένα, πηγαίνουν κανονικότατα στὴν ἐργασία τους καὶ κυκλοφοροῦν ἀνάμεσα στὸν κόσμο καὶ στοὺς πελάτες. 
Συνέχεια