Γιατί ἔνοιωθες ἀσφαλής Πατριώτη;

Συνέχεια

Θὰ χαροῦμε κι ἐμεῖς λίγο μὲ τὴν ἀναμπουμπούλα…

Γράφεις στὶς μηχανὲς ἀναζητήσεως τὸ ὄνομα πολάκης καὶ ἔνα κατεβατὸ δημοσιευμάτων ἐμφανίζεται, ἰδίως μὲ τὰ τελευταία καμώματα τοῦ ἐν λόγῳ «ἐθνοσωτῆρος».

Κατὰ τὸ γνωστὸν λοιπόν: «στὴν ἀναμπουμπούλα ὁ λύκος χαίρεται», ἔτσι κι ἐμεῖς τώρα, ποὺ φαγώνονται (ἀληθῶς ἢ ψευδῶς) μεταξύ τους κάποια ἀπὸ τὰ γνωστά μας σαπρόφυτα, διαπιστώνουμε πὼς οἱ ἀποκαλυψοῦλες (λίγες-δυστυχῶς) ἐμφανίζονται δειλά-δειλά, πρὸ κειμένου κι ἐμεῖς νὰ μὴν μένουμε ἐν τελῶς στὰ μαῦρα μας τὰ μεσάνυκτα. Συνέχεια

Ἰδιαίτερες προτιμήσεις σὲ …πολυκαταστηματικοὺς προμηθευτὲς

Μετὰ τὶς ὀμπρέλες τῶν 496 €…

Μετὰ τὰ καπάκια WC τῶν 558 €… Συνέχεια

Θὰ θερίσουν βία…

Σπείρατε Βία.
Θὰ θερίσετε λοιπὸν Βία!!! 

Βιάσατε τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ κατάφωρα.
Τὸν ξεγελάσατε, τὸν πουλήσατε, τὸν ληστεύσατε, τὸν πτωχεύσατε, τοῦ πήρατε ὡς καὶ τὴν πρώτη κατοικία, ἀφήσατε τὶς τράπεζες νὰ τὸν λεηλατοῦν καὶ νὰ τὸν εὐτελίζουν, ξεπουλήσατε ὅλη τὴν περιουσία του, διώξατε τὰ παιδιά του στὴν ξενητειὰ καὶ τὰ ἀντικαταστήσατε μὲ κάθε λογὴς ἐγκληματικὸ στοιχεῖο καὶ θελήσατε νὰ τοῦ πάρετε καὶ τὸ τελευταῖο ἴχνος ἀξιοπρεπείας ποὺ τοῦ ἀπέμεινε: Τὴν ἱστορία του, τοὺς προγόνους του γιὰ τοὺς ὁποίους εἶναι ὑπερήφανος, τὴν τιμή του, τὸ ὄνομά του, τὴν Ἐθνική του ὑπερηφάνεια ἐνᾦ πλέον ἀνοικτὰ στοχεύετε καὶ στὰ ἐδάφη του.
Συνέχεια

Φροντίζουμε τὸν ληστή μας καλλίτερα ἀπὸ τὸν …ἑαυτόν μας!!!

Τὸ Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου,
Ὄλγας τοῦ Γεροβασίλη χοροστατούσης,
στὴν προσπάθεια ἐπιτεύξεως,
καλλιτέρων καὶ ὁμαλοτέρων συνθηκῶν διεξαγωγῆς ληστειῶν,
ἐξέδωσε τὸν ἀκόλουθο
«Ὁδηγὸ Θύματος γιὰ τὴν προστασία καὶ ἀσφαλῆ διαφυγὴ τῶν Ληστῶν». Συνέχεια

Δὲν τελειώνει αὐτὴ ἡ οἰκογενειοκρατία

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ὑπόθεση τῆς Ὄλγας Γεροβασίλη καὶ τὴν συμμετοχή της σὲ ἑταιρεία παροχῆς ὑπηρεσιῶν, πρὸς τὸ Δημόσιο, ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν, παραλλήλως μὲ τὴν βουλευτική της ἰδιότητα, πρᾶγμα πού, θεωρητικῶς, ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὸ Σύνταγμα, ποὺ ὁρίζει πώς:
Συνέχεια