Βαρειὰ «κληρονομιὰ» κουβαλᾶ ἡ πρόεδρος

Αὐτὴ ἡ κομμουνίστρια εἶναι πλέον ἡ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας.

Βρὲ ποιὰ εἶναι… Βρὲ ποιὰ εἶναι…

Συνέχεια

Γιὰ ἕνα εὐρωκΥνοβούλιον δουλεύουν ὅλοι τους!!!

Τί εἶναι τό εὐρωκυνοβούλιον; (Κι ὄχι, ὅπως, κακῶς, λέγεται, εὐρωκοινοβούλιον…!!!)

Εἶναι μία βιτρινούλα τῶν τοκογλύφων, ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ἐξυπηρετῶνται τὰ συμφέροντά τους, μὰ καὶ γιὰ νὰ ὑποδουλωθοῦν πλήρως, στὶς (ἐπισήμως) ὀρέξεις του, οἱ Εὐρωπαῖοι, ἰθαγενεῖς (καὶ μή).
Τὸ τί ἐμεῖς πιστεύουμε γιὰ αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη ἱστορία, ποὺ οὐδόλως σχετίζεται μὲ τὴν μία πραγματικότητα τοῦ ἀληθοῦς του ῥόλου.
Συνέχεια

Γραμμὲς ἀπαγορευτικὲς ποὺ δὲν παραβιάζονται

Τὸ περίφημον μανιφέστο τοῦ κομμουνισμοῦ (καὶ τῶν κομμουνιστῶν), μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, πρώτα ἀπὸ ὅλα καὶ ἐπάνω ἀπὸ κάθε ἄλλην …ἰδεοληψία του, ἀναφέρεται σαφῶς καὶ λεπτομερῶς σὲ μίαν συγκεκριμένη βασική του ἀρχή: τὴν κατάργησιν τῶν ὁρίων. Κι ὅταν λέμε (ὄχι ἐμεῖς, αὐτοί!!!) κατάργησιν ὁρίων, δὲν περιορίζονται στὰ ὅρια τῆς ἀτομικῆς περιουσίας, ἀλλὰ θεωροῦν πὼς τὸ σημαντικότερον τῶν ὑπὸ κατάργησιν στόχων τους εἶναι τὰ ἐθνικὰ σύνορα.

Συνέχεια

Γιατί ἡ ἀριστερά ἀπαιτεῖ ἀπό τούς Ἕλληνες νά ὑποταγοῦν σέ κάθε ἐχθρό τους;

Καί γιατί μονίμως πράττει ὅ,τι ἀπαιτεῖται γιά νά προκαλέσῃ δολιοφθορές σέ ἐμᾶς εἰδικῶς;

Θὰ παρακάμψουμε τὴν λατρεία τῆς ἀριστερᾶς (ΚΚΕ, τΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡCIA, μΠατΣοΚ, ΝΔ) πρὸς τοὺς λαθροεισβολεῖς, ἐφ΄ ὅσον εἶδαν φρέσκο ἐκλογικὸ σῶμα καὶ ἔπεσαν μὲ τὰ μοῦτρα νὰ τὸ μοιρασθοῦν μεταξύ τους.
Θὰ παρακάμψουμε καὶ τὶς θέσεις τῆς ἀριστερᾶς γιὰ τὴν ἐκστρατεία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐφ΄ ὅσον ἰδεολογικῶς καὶ μόνον (ἂς ποῦμε) λειτουργήσαμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες (κατ’ αὐτοὺς πάντα) ὡς ἰμπεριαλιστές. Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὁ Λένιν κι ὁ Κεμὰλ ἦσαν τότε κολλητάρια.
Θά μποροῦσαν τά ἀνόητα καί φανατικά αὐτά κομματόσκυλα νά πράξουν διαφορετικά;
Θά μποροῦσαν οἱ καλοπληρωμένοι διαφωτιστές τους νά δράσουν ὑπέρ μας;
Δὲν νομίζω…

Συνέχεια

Θύματα τῆς …«ἰδεολογίας» τους

Θλίψις κι ἀπογοήτευσις ἀναμένει τὸν εὐσυνείδητο ἀριστερὸ ὅταν ἀνακαλύπτῃ πὼς πίσω ἀπὸ τα τσιτάτα καὶ τὶς «ἰδεολογικές» κορῶνες κρύβονται τὰ ἴδια ἀκριβῶς ἀνθρωπάρια πού, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ὑπὸ ὁποιονδήποτε μανδύα πολιτικό, κοινωνικὸ ἢ θρησκευτικό, ἔπαιζαν τὸν ῥόλο τοῦ καθεστωτισμοῦ, τῆς ἐξαπατήσεώς μας καὶ τῆς τελικῶς τῆς, μὲ κάθε τρόπο, καταστολῆς μας.

Συνέχεια

Γιατί δέν εἴχαμε (καί) στό συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν ἐπεισόδια;

Μήπως διότι ἦταν πολύς ὁ κόσμος;
Μήπως διότι τελικῶς ἐφοβήθησαν τά τσιράκια τοῦ πSoros;
Ἤ μήπως στήν πραγματικότητα διότι δέν ὑπῆρξε τέτοια ἐντολή; Συνέχεια