Ὁ σκαντζόχοιρος.

Ὁ Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor)

Ἡ πιὸ συνήθης ἔκφρασις ποὺ χρησιμοποιοῦμε ὅταν βλέπουμε αὐτὸ τὸ συμπαθέστατο ζωάκι εἶναι: «ἄχ τὸν καϋμένοοοο», γιατί, ὡς συνήθως τὸν βλέπουμε πάντα νεκρὸ στὴν ἄσφαλτο. Χιλιάδες νεκροὶ σκαντζόχοιροι κάθε νύκτα. Οἱ ῥόδες ἔχουν καταντήση ὁ χειρότερος ἐχθρός του. Συνέχεια