Ὁ σκαντζόχοιρος.

Ὁ Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor)

Ἡ πιὸ συνήθης ἔκφρασις ποὺ χρησιμοποιοῦμε ὅταν βλέπουμε αὐτὸ τὸ συμπαθέστατο ζωάκι εἶναι: «ἄχ τὸν καϋμένοοοο», γιατί, ὡς συνήθως τὸν βλέπουμε πάντα νεκρὸ στὴν ἄσφαλτο. Χιλιάδες νεκροὶ σκαντζόχοιροι κάθε νύκτα. Οἱ ῥόδες ἔχουν καταντήση ὁ χειρότερος ἐχθρός του.
Ας προσέχουμε λοιπόν λιγάκι στους δρόμους όταν οδηγούμε…
Ἴσως και σήμερα το βράδυ να σώσουμε μερικές ζωές.
Αὐτὸς πάντως ποὺ ἐφωτογράφισα χαίρει ἄκρας ὑγείας καὶ συνεχίζει νὰ κάνῃ τὶς ἀτελείωτες διαδρομές του κάθε νύκτα.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply