Διαμαρτυρία κατὰ τῆς κάρτας τοῦ (ἐλεγχομένου) πολίτου!

Αὔριο, 6 Φεβρουαρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσιημέρι πραγματοποιεῖται ἡ δεύτερη συγκέντρωσις- διαμαρτυρία κατὰ τῆς κάρτας (τοῦ ἐλεγχομένου) πολίτου.

Ὅσο περισσότεροι συγκεντρωθοῦν, τόσο μεγαλυτέρα φωνὴ θὰ ἀκουστῇ!

Ἄς καταλάβουμε πὼς κάτι τέτοιο μᾶς ἀφορᾷ ΟΛΟΥΣ!!!

Δὲν εἶναι μόνον θέμα μιᾶς μερίδας τῆς κοινωνίας μας ποὺ γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους τὴν ἀρνεῖται!  Εἶναι θέμα κάθε ἐλευθέρου ἀνθρώπου ποὺ δὲν δέχεται νὰ γίνῃ ἀντικείμενον πειραματισμοῦ κι ἐλέγχου!

Ἀντιδρῶ!

Συμμετέχω!

Διεκδικῶ!

Τίποτα δὲν χαρίζεται! Ὅλα κερδίζονται!

Φιλονόη.

σχετικὰ:

κάρτα πολίτου: τὸ ὑπερόπλον καταστολῆς τῆς ἀνθρωπίνου συνειδήσεως

ἐπείγουσα ἐγκύκλιος

Κάρτα πολίτου…. ναὶ ἢ ὂχι;

Κινητοποιήσεις κατὰ τῆς κάρτας (ἐλέγχου) τοῦ πολίτου!

Διαμαρτυρία κατὰ τῆς κάρτας τοῦ (ἐλεγχομένου) πολίτου!

Οἱ Ἕλληνες ξεκίνησαν τὴν δράσι!!!


(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply