Γελοιότητες ἑνὸς χρεωκοπημένου συστήματος.

Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ δῇ κάποιος τὸ παρακάτω ταινιάκι. 

Ἔκλεισαν ὅλους τοὺς δρόμους γιὰ νὰ μὴν φθάσῃ ὁ κόσμος στὴν πλατεία Συντάγματος.

Σταμάτησαν λεωφορεῖα στὴν Ἐθνικὴ Ὀδὸ Ἀθηνῶν Κορίνθου καὶ τὰ γύρισαν πίσω διότι …δὲν χωροῦσαν  στὸ μεγάλο χωνευτήρι… (Ἐδῶ ἔχουν χωρέσει τόσα ἑκατομμύρια ΛΑΘΡΟεισβολέων καὶ θὰ βούλιαζε μὲ 1.000.000 ἀκόμη Ἕλληνες ἡ Ἀθήνα; Νὰ τοὺς πῇ κάποιος πὼς ἀντέχει ἀκόμη;)

Ἔβαλαν κιγκληδώματα καὶ λεωφορεῖα τῆς ἀστυνομίας γιὰ νὰ σταματήσουν τὸ κύμα….

Τὸ μόνον ποὺ δὲν ἔκαναν ἦταν νὰ κτίσουν τοὺς δρόμους….

Ποιός μπορεῖ νὰ σταματήσῃ  ἕνα τέτοιο κύμα; Ἀντιλαμβάνεται τί πάει νὰ κάνῃ αὐτὸς ὁ ἠλίθιος ποὺ ἔδοσε τέτοια ἐντολή; Ἢ ὄχι;

 

Κι ὅμως, ὅπως βλέπετε, δὲν κατάφεραν ΤΙΠΟΤΑ!!! 

Τί σημαίνει ἐξ-Ὀργισμένος λοιπὸν σήμερα; Γιατί οἱ Ἕλληνες βγαίνουν στὶς πλατεῖες καὶ ἰδίως στὸ Σύνταγμα; Τί ἄλλαξε ἀπὸ τὴν πρὸ περασμένη ἑβδομάδα; 

Μήπως «ἔλαβαν» ἐπὶ τέλους τὸ μήνυμα τοῦ ξεσπάσματος; 

Κάτι ἄλλαξε… Ἀλλὰ καὶ τὸ γελοῖον παραμένει γελοῖον…

Τὸ πλέον ἀστεῖο εἶναι ἡ παράστασις ποὺ δίδουν κάποιοι ἐγκάθετοι… Ἀπὸ τὴν μία δηλώνουν δημοσίως τὴν μεταμέλειά τους γιὰ φράσεις καὶ πράξεις τοῦ παρελθόντος κι ἀπὸ τὴν ἄλλην στέλνουν καλοῦ κακοῦ τὰ ΜΑΤ νὰ φροντίσουν γιὰ τὴν ἀπαγόρευσι κυκλοφορίας… Γελοῖες γελοιότητες ἑνὸς χρεωκοπημένου συστήματος ποὺ καταρρέει… Καὶ δυστυχῶς θὰ καταρρεύῃ μὲ πάταγο…

Κλείνοντας τὶς διόδους δημιουργοῦν ἀντιδράσεις. Πυρῆνες ἐντόνου θυμοῦ. Καὶ συντόμως θὰ προκαλέσουν ἐκρήξεις…. Μήπως ὅμως τὸ ἐπιδιώκουν τελικῶς; Μήπως κατὰ βᾶθος θέλουν  κι αὐτοὶ τὴν …..κάθαρσί τους; 

Ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τὸ ἀκόμη πιὸ ἀστεῖον εἶναι στὰ ὅσα οἱ «νεοταξῖτες» δημιουργοῦν… Μὲ τὴν δημιουργία τέτοιων καταστάσεων πιστεύουν πὼς γίνονται συμπαθεῖς καὶ πὼς θὰ ἐλέγξουν αὐτὸ ποὺ ἔρχεται. Ξεχνοῦν κάτι πάρα πολὺ σημαντικό. Τὸ σύστημα ποὺ ἐπέλεξαν νὰ ὑπηρετήσουν εἶναι κάπως ….ἀχάριστο… Δὲν τὸ ἔχει σὲ τίποτα νὰ τοὺς πετάξῃ κι αὐτοὺς, ὅπως πέταξε καὶ κάθε προηγούμενον… Εἴπαμε… ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς….

ἡ φωτογραφία καὶ τὸ ταινιάκι ἀπό τὴν σελίδα τοῦ καλοῦ φίλου Παναγιώτη.

 

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply