Μόνοι μας;

Ἐάν δέν σώσω ἐγώ τήν Ἑλλάδα, ποιός θά τήν σώσῃ;

 

Ἐάν δέν ἀναλάβω ἐγώ, μόνη μου, δίχως κάποιου τήν ὑποστήριξιν καί τήν σύμπραξιν, τὸ ἔργον ἀναδημήσεως τῆς Πατρίδος μου, τότε ποιός θά τό κάνῃ;

Ἐάν δέν στήσω ἐγώ, μόνη μου, τὰ πάντα ἀπὸ τὴν ἀρχή, τότε ποιό θά μπορέση νά τό κάνῃ;

 Φιλονόη

(Visited 16 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μόνοι μας;

Leave a Reply