Τὸ ἐμβόλιο ποὺ …δὲν προστατεύει!

Περὶ κοκκύτου ὁ λόγος! 

Εἶπε ὁ νέος γονέας νὰ πάῃ τὸ παιδάκι του στὸν παιδίατρο. Εἶπε ὁ παιδίατρος πὼς τὸ παιδάκι πρέπει νὰ ἐμβολιαστῇ. Τὸ παιδάκι δὲν εἶπε κάτι, διότι ἀδυνατοῦσε. 

Ξεκίνησε ὁ ἐμβολιασμός… Ἢ ὀρθότερα, ὁ καταιγισμός τῶν ἐμβολιασμῶν! 

Ἐμβολιασμοί, ἐμβολιασμοί, κόντρα ἐμβολιασμοί….. Γιατί; Μήπως γιὰ νὰ προστατευθῇ τὸ παιδί; 

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως, εἶναι ἔτσι;

Χάνει έδαφος το εμβόλιο του κοκίτη

Μετά από τρία χρόνια χρήσης το εμβόλιο για τον κοκίτη που χορηγείται
στα μικρά παιδιά δεν είναι, πλέον, αποτελεσματικό … σύμφωνα με
αμερικανική έρευνα.

Οι ερευνητές μελέτησαν 15.000 παιδιά σε μια περιοχή Καλιφόρνια των ΗΠΑ,

όπου το 2010 είχε ξεσπάσει επιδημία της νόσου και είχαν πεθάνει 11 νήπια,

ενώ είχαν μολυνθεί συνολικά πάνω από 8.000 άνθρωποι.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο κοκίτης μόλυνε ότι τον μη εμβολιασμένο

πληθυσμό, αλλά στη συντριπτική πλειονότητά τους τα παιδιά που είχαν

εμβολιαστεί πλήρως στην ηλικία των 8 – 12 ετών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπήρχε μέχρι 20 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα
να μολυνθεί ένα παιδί, αν είχαν περάσει περισσότερα από τρία χρόνια μετά
την τελευταία δόση του εμβολίου, σε σχέση με όσα παιδιά η τελευταία δόση
ήταν πιο πρόσφατη.

Οι επιστήμονες πάντως, εν αναμονή και νέων στοιχείων, τόνισαν ότι οι γονείς

πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν στα παιδιά τους το εμβόλιο του κοκίτη, καθώς

σίγουρα τα προστατεύει αποτελεσματικά για τα πρώτα δύο έως τρία χρόνια,

ενώ γενικά αμβλύνει τα συμπτώματα όσων μολύνονται.

Ο κοκίτης, που ήταν πολύ πιο συχνός στο παρελθόν, προκαλεί ξεσπάσματα

επίμονου βήχα, τα οποία διαρκούν έως δέκα εβδομάδες και, σε μερικές

περιπτώσεις, μπορεί να αποβούν μοιραία, ειδικά για τα νήπια. Η συνήθης

αντιμετώπιση, πλην του εμβολίου, είναι τα αντιβιοτικά, με τα οποία

μειώνονται τα συμπτώματα. Περίπου 30 – 50 εκατ. άνθρωποι παγκοσμίως

μολύνονται από κοκίτη κάθε χρόνο και περίπου 300.000 άνθρωποι

πεθαίνουν. (medicalnews)

Ἐὰν ἕνα ἐμβόλιο ποὺ γίνεται, δὲν πληροῖ τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὶς ὁποῖες

χορηγήθηκε, τότε πρὸς τί ἡ ὕπαρξίς του; 

 

Ἐὰν ἕνα φάρμακο (γενικότερα), παρέχει μίαν προστασία γιὰ κάποιο πρόβλημα

ὑγείας, ἀλλὰ παραλλήλως παρέχει δηλητήριο ἰσχυρὸ καὶ μόνιμο στὸν

ὀργανισμὸ ποὺ τὸ λαμβάνει, τότε τί ἀκριβῶς ἐπιτυγχάνει; Λύνει (θεωρητικῶς)

ἕνα πρόβλημα γεννῶντας ἀμέτρητα ἄλλα;

 

Ἐὰν ἕνας ὀργανισμός, (καὶ δὴ παιδικός), ποὺ ἀναπτύσσεται, γίνῃ δέκτης

δηλητηρίου τέτοιου ποὺ ἐπιδρᾶ στὴν συνολική του ὐγεία καὶ ἀνάπτυξι, τότε

γιατί νὰ ἐξετάζουμε τὴν χορήγησι τοῦ δηλητηρίου; Γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε ἕναν

ἀσθενὴ ὀργανισμὸ ἰσοβίως; Τί εἴδους πείραμα εἶναι αὐτό;

 

Ἐὰν ἕνα παιδὶ λάβῃ ἀντισώματα ἀπὸ κάποιαν ἀσθένεια (ἐμβολιασμός) τί

κερδίζει; Ἱκανότητα ἀντιμετωπίσεως τῆς ἀσθενείας; Καὶ γιατί ὅταν δὲν εἴχαμε

ἐμβολιασμούς τὰ ἐπίπεδα θνησιμότητος ἦταν στὰ ἴδια περίπου μὲ αὐτά ποὺ

ἔχουμε σήμερα; 

 

Ἐὰν ἕνας ὀργανισμὸς ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιμετωπίσῃ ἕνα νόσημα, τότε πῶς θὰ

ἀποκτήσῃ ἀντισώματα; Πῶς θὰ λειτουργήσῃ ἀμυντικὰ γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ

συναντήσῃ;

 

Ἐὰν μία πολιτεία χρηματοδοτῇ τὸν ἐμβολιασμὸ γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι ἑνὸς

ἀνυπάρκτου προβλήματος (βλέπετε τὰ 16 ἑκατ. ἐμβόλια γιὰ τὴν γρίπη ποὺ

πετάχτηκαν) ὑγείας, τότε μὲ τί κριτήρια αὐτὴ ἡ πολιτεία θὰ προστατεύσῃ αὔριο

τὸν πολίτη της ἀπὸ τὸ πραγματικὸ πρόβλημα;

 

Πολλὰ τὰ ἐρωτήματα ποὺ γεννῶνται… Καμμία σοβαρὴ καὶ τεκμηριωμένη

ἀπάντησις.

 

Θέτοντας τὰ παραπάνω ἐρωτήματα σὲ παιδίατρο σοβαρὸ, πρὸ ἐτῶν (λέγοντας

σοβαρὸ ἐννοῶ σκεπόμενον σὲ μεγάλο βαθμό) ἔλαβα τὴν ἐξῇς ἀπάντησι:

«προσπαθοῦμε νὰ προλάβουμε τὸν πιθανὸ θάνατο ἀπὸ κοκκύτη, ἰλαρά,

ἀνεμοβλογιὰ καὶ πνευμονιόκοκκο.» 

 

«Μά πόσα πλέον εἶναι τὰ θανατηφόρα κρούσματα ποὺ καθιστοῦν  ἕναν

ἐμβολιασμὸ ἀπαραίτητο καὶ ἀγνοοῦν τὶς παρενέργειες ποὺ εἶναι βεβαιωμένες;»

ξαναρωτῶ.

 

Κι ἀπαντᾶ:

 

«Καλλίτερα νὰ ἔχουμε μερικὲς ἀναπηρίες, παρὰ θανάτους!!!» 

 

Ἀδύνατον νὰ ἐπικοινωνήσω παρὰ πέρα… Καλλίτερα ἀναπηρίες παρὰ

θανάτους. Καλλίτερα 100 άνάπηρα παιδιά, παρὰ ἕνα νεκρό! Αὐτῆς τῆς λογικῆς

εἶναι! (Τὸ ἀνάπηρα μπορεῖ νὰ εἶναι ἀσθματικά, καρδιοπαθή ἢ σκέτο ἀνάπηρα!!!)

Καλλίτερα νὰ καταστρέψουμε τὴν ζωή ἑκατὸ παιδιῶν, ἐκατὸ οἰκογενειῶν, παρὰ

μίας. Καλλίτερα… ἔλεγε…

 

 

Σήμερα λοιπὸν σκέπτομαι πολὺ σοβαρὰ νὰ ἐκτυπώσω τὸ ἄρθρο καὶ νὰ τοῦ τὸ

πάω… Θὰ ἤθελα πράγματι νὰ ἀκούσω τὴν γνώμι του… Θὰ ἔχῃ ἐνδιαφέρον!

 

 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τὰ συμπεράσματα δικά σας γιὰ τὴν χρήσι τῶν ἐμβολιασμῶν. Ὅπως καὶ γιὰ

τὸ ἐὰν κρύβονται ἀπὸ πίσω ἄλλες ἐνδιαφέρουσες παράμετροι, ποὺ οὐδόλως

ὅμως ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν προστασία μας!

(Visited 48 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Τὸ ἐμβόλιο ποὺ …δὲν προστατεύει!

  1. “τον καιρο εκεινο” την περναγαμε “ανεμβολιαστα” !!
    και ηταν το καλυτερο “εμβολιο”. Και μαλιστα, οσο νωριτερα τοσο καλυτερα.

    Οταν ανεφερα στην μανα μου οτι καποιος φιλος ηταν αρρωστος απο καποια “παιδικη” ασθενεια, μου απαντουσε με “στομφο καατορθωματος”.
    ” Μην φοβασαι, εσυ τις περασες ολες… ”

    Τωρα, η ιατρικη επιστημη μας θεωρει “σαπιους” (ή εχει δικιο 😉 και μας κανει σουρωτηρια στα εμβολια !!

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εἶναι ὑποχρεωτικά τά ἐμβόλια; Κι ἐάν ὄχι, γιατί… φαίνονται ὑποχρεωτικά; » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply