Λέτε νὰ φύγῃ ὁ GAP τελικῶς;

Λέτε νὰ φύγῃ ὁ GAP τελικῶς;Πρωθυπουργὸ δὲν μποροῦν νὰ βροῦν.

Μεταβατικὴ κυβέρνησι δὲν ἀποφασίζεται.

Ὅποιος θὰ ἀναλάβῃ, (ἐὰν βρεθῇ) τότε θὰ ἐπιτελέσῃ ἕνα μέγιστον ἔργο! 

Αὐτὸ τοῦ ἀπολύτου ξεπουλήματος. 

Τό γνωρίζει. 

Μόνον ἐὰν εἶναι «ταγμένος» θὰ δεχτῇ. 

Ἐὰν ὄχι, ὅσο λίγος κι ἐὰν εἶναι, ἀντιλαμβάνεται τὴν παγίδα καὶ τὴν Ἐθνικὴ μειοδοσία.

Ἄρα; 

Ἀδιέξοδον; 

Πιθανόν; 

Πάντως τὴν «βλέπω» τὴν ἱστορία νὰ ξετυλίγεται…

Ὁ GAP ἦταν ὁ μοναδικὸς ποὺ μποροῦσε νὰ «τελειώσῃ» τὴν δουλειά. 

Θὰ φαγωθοῦν ἀπὸ ἐδῶ, θὰ φαγωθοῦν ἀπὸ ἐκεῖ καὶ στὸ τέλος θὰ μᾶς ποῦν:

«καταλληλότερος πρωθυπουργός γιὰ τὴν χώρα ὁ GAP».

Ἀφῆστε ποὺ ἐμεῖς θὰ κουραστοῦμε μὲ τὴν ἀναμονή καὶ θὰ ἀναφωνήσουμε:

«καλῶς τον»!

Τί λέτε; 

Μᾶς τὸ ἔχουν ἕτοιμο τὸ σκηνικό ἢ τόσο ἔξω πέφτω;

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply