Τὰ δὲ ἔφῃ Καζάκης!

Τὰ δὲ ἔφῃ Καζάκης!Εἶχα πολὺ καιρὸ νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸν λογιστή. Βαριόμουν. Ὑπάρχουν καὶ σοβαρότερα θέματα ποὺ τρέχουν στὸ μεταξύ… Ὁπότε δὲν ἔδιδα σημασία. 

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ὅμως ἔλαβα ἕνα ἐνδιαφέρον μήνυμα, σχετικῶς μὲ τὸν λογιστή. Πολὺ τὸ …ἀγνόησα ἀρχικῶς, λόγῳ κάποιων προβλημάτων μὲ τὸν ὑπολογιστή μου. 

Ὅταν ὅμως πρὸ χθὲς ἔπιασα ὅλα μου τὰ μηνύματα πρὸς ἐξέτασιν, τὸ …ἀνεκάλυψα. 

Λέει λοιπὸν ὁ λογιστής, κάτι πάρα πολὺ ἐνδιαφέρον. Μᾶς λέει: «ὅποιος ἀνοίγει τὰ σύνορα εἶναι δοσίλογος!»!!!  Ἐκπληκτικόν! Θαυμάσιον! Μοναδικόν! 

Ἀκούσατε; Ἐγὼ ἄκουσα καὶ θαύμασα! Αὐτὸς ὁ λαός, ὁ θαυμαστός, ποὺ τόσο πολὺ ἐξυμνεῖ ὁ λογιστής, εἶναι μήπως ὁ ἴδιος λαός πού ἐπί τέσσερις δεκαετίες ψήφιζε καί ξαναψήφιζε τούς κουδουνισμένους; Ἤ μήπως συζητᾶμε γιά κάποιον ἄλλον λαό; Δὲν ξέρω, θὰ τὸ ψάξω….

Νά τόν πῶ κωλοτούμπα; Γιατί νά τόν πῶ; Ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτὸς θεωρεῖ κάθε ἕναν ποὺ μένει σὲ αὐτὸν τὸν τόπο, δουλεύει σὲ αὐτὸν τὸν τόπο κι ἔχει συνδέσει τὴν Μοίρα του μὲ αὐτὸν τὸν τόπο Ἕλληνα. 

Ἐγώ θά τοῦ φέρω ἀντιρρήσεις; 

Πάντως, ἐὰν τὸ ἐξετάσουμε μὲ τὴν ὀπτικὴ τοῦ λογιστοῦ τὸ θέμα, θὰ διαπιστώσουμε πὼς καὶ ἡ συμμορία τῶν ἀλβανῶν ποὺ λήστευε καὶ βίαζε, πράγματι, μένει σὲ αὐτὸν τὸν τόπο, δουλεύει σὲ αὐτὸν τὸν τόπο κι ἔχει συνδέσει τὴν Μοίρα της μὲ αὐτὸν τὸν τόπο. 

Ὁμοίως κι ὁ δολοφόνος τοῦ Μανώλη Καντάρη, ζεῖ, δουλεύει κι ἔχει συνδέσει τὴν Μοίρα του μὲ αὐτὸν τὸν τόπο. 

Ὁμοίως καὶ ὁ κάθε ἐγκληματίας ποὺ βιάζει γριοῦλες καὶ σπάζει στὸ ξύλο γέροντες γιὰ νὰ τοὺς ἁρπάξῃ μερικὰ εὐρόπουλα ἢ καὶ νὰ τοὺς καθαρίσῃ μὲ μεγάλην εὐκολία. Πράγματι, κατὰ λογιστὴ πάντα, ζοῦν ἐδῶ, δουλεύουν ἐδῶ καὶ ἔχουν συνδέσει τὴν Μοίρα τους μὲ αὐτὸν τὸν τόπο. 

Αὐτὸ βέβαια ποὺ δὲν μᾶς ξεκαθαρίζει ὁ λογιστής, καὶ πάρα πολὺ καλὰ κάνει, εἶναι τὸ πῶς τὸ ἐννοεῖ. Διότι ἔτσι γενικόλογα ποὺ τὸ θέτει, τοὺς παίρνει ὅλους ἡ μπάλα. Καὶ ἰδίως αὐτόν. 

Ποιός ἄλλως τε μπορεῖ νά ἀμφισβητήσῃ πώς τά καθάρματα πού πρό ἀνέφερα δέν ἔχουν λατρέψει τόν τόπο μας γιά τίς εὐκαιρίες πού τούς προσφέρει; Δὲν γνωρίζω ὅμως ἐὰν τὰ γνωρίζῃ ὁ λογιστής.

Στὸ μεταξύ, μοῦ ἔστειλαν κι αὐτό:

καὶ σκιάχθηκα!!! 

Τί στά κομμάτια ἔχουν πάθει ὅλοι αὐτοί πού θέλουν νά ἐξουσιάσουν ἢ νά καταδείξουν πώς ὑπηρετοῦν τούς ὑπάρχοντες κοσμοεξουσιαστές καί χρησιμοποιοῦν τέτοιου εἴδους σύμβολα; Τόσο μεγάλην ἀνάγκη ἔχουν νά ἀποδεικνύουν καθημερινῶς τό πόσο πιστά σκυλιά στά ἀφεντικά τους εἶναι; 

Καί ποιά εἶναι τά ἀφεντικά Καζάκη; Ποῦ στό καλό βρίσκει τόσα χρήματα καί λειτουργεῖ μέ τόσα ἔξοδα, τήν στιγμή πού τά γνωστά κόμματα χρωστοῦν ἑκατοντᾶδες ἑκατομμύρια σέ κράτος καί διαφημιστικές; Χώρια τό πόσα χρωστοῦν τῆς Μιχαλοῦς; Κι ἔχουν καὶ συνδρομές καὶ ἐπιδοτήσεις. Αὐτός πού δέν ἔχει, πῶς τά μαγειρεύει τόσο καλά; Τόσο καλός οἰκονομολόγος εἶναι πιά; Καί ποῦ τόν εἶχαν κρυμμένο τόσα χρόνια; Γιατί δέν πῆγε κατά ΚΚΕ μεριά νά τούς δείξῃ τίς βαθύτατες γνώσεις του; 

Καλὰ τώρα, θὰ μοῦ πεῖτε, δέν εἶχα κάτι σοβαρότερο σήμερα νά κάνω; 

Σαφῶς καὶ εἶχα. Πρὸς τοῦτο σταματῶ. Θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸν λογιστὴ σὲ ἄλλην ἀνάρτησιν πάλι, ὄταν κι ἐὰν θὰ ἔχω χρόνο καὶ διάθεσι γιὰ διασκέδασι. Προσωρινῶς κλείνω μὲ κάτι χαριτωμένο ἀπὸ ἕνα κανάλι ποὺ ἀνεκάλυψα, ὁδηγημένη ἀπὸ τὸ ταινιάκι ποὺ μὲ ἔσκιαξε…

Βέβαια, εἶναι κι ὁ μπουμποῦκος ἐκεῖ μέσα, μὲ τὸν ὁποῖον διαφωνῶ σὲ πάρα πολλά… ἀλλά χαλάλι του σήμερα. Καλὰ τὰ λέει… Πλὴν τῶν ὑπερβολῶν του καὶ τῶν κινδυνολογιῶν του γιὰ τὰ περὶ δραχμῆς. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς χρεοκοπημένοι εἴμαστε. Ὁ βρεγμένος τὴν βροχὴ δὲν τὴν φοβᾶται μπουμποῦκε… Τὴν ὁδὸ ἀναζητοῦμε… Καὶ εἶσαι ἐλάχιστος γιὰ νὰ μὰς τὴν ὑποδείξῃς. Ὅπως κι ὁ λογιστὴς φυσικά!

Διότι, αὐτὸ ποὺ δὲν λέει ὁ μπουμποῦκος, εἶναι πὼς δὲν εἶχε διαβάσει τίποτα ἀπὸ τὸ μνημόνιον. Ὡς ἀδαής, πρόβατο, κουδουνίστρας πῆγε καὶ ὑπέγραψε. Μετὰ ἔγινε κακιὰ ἡ δανειακὴ σύμβασις. Καὶ τελικῶς κατέληξε νὰ εἶναι στόχος τῆς ζωῆς του! Πρὸς τοῦτο καὶ τὴν στηρίζει μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο κι ἀπὸ κάθε πόστο!

Αὐτὰ γιὰ σήμερα. 

Ἐλπίζω νὰ διασκεδάσατε ἀρκετά. 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Πόσοι ἀκόμη γάιδαροι θά μαλώσουν γιά τόν ΔΙΚΟ ΜΑΣ ἀχυρώνα;

φωτογραφία

(Visited 78 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὰ δὲ ἔφῃ Καζάκης!

  1. Ναι, ο Μπουμπούκος ώρες-ώρες έχει εκλάμψεις. Ή θα έκανε προηγουμένως σεξ ή θα πέτυχε η μαλακία.
    Όσο για το όποιος ανοίγει τα σύνορα είναι δοσίλογος, τί θα λέγατε για ΔΩΣΙΚΩΛΟΣ ? Χτυπάει λιγάκι βάρβαρα; Κακομοίιιιιρηδες. Και πού να ξέρατε ότι όποιος ανοίγει τα σύνορα δεν είναι τίποτα από τα 2. Είναι απλά… ΛΟΓΙΣΤΗΣ !!!

Leave a Reply