Ἡ μονομερὴς εὐνομία!

Ἡ μονομερὴς εὐνομία!Πατησίων!

Μία ἡμέρα σὰν ὅλες τὶς ἄλλες!

Ἰδοῦ:

Τί μᾶς ζητᾶ ἡ κυβέρνησις; Νά πληρώσουμε φόρους; Εἰσφορές; Χαράτσια;

Καί μᾶς τό ζητᾶ μέ εὐγενικό τρόπο; 

Αὐτὸ εἶναι ἀντίδρασις παρακαλῶ!

Θὰ ἤθελα νὰ μάθω πῶς θὰ καταφέρουν (ἔτσι ὅπως τὰ ἔκαναν) νὰ κατάσχουν λαθραῖα!

Διότι ἀκριβῶς αὐτὸ εἴδατε!

Ἐπιχείρησις ἀστυνομίας γιὰ κατάσχεσι λαθραίων!

Ἐὰν ὅμως κάποιος φουκαρᾶς χρωστᾶ 1500 εὐρόπουλα, τοῦ …προσφέρουν θέσι στὸν Κορυδαλλό! 

Εὐάερη καὶ εὐήλια! 

Σὰν δὲν ντρεπόμαστε λέω ἐγώ! 

Καδρόνια, πέτρες καὶ τοῦβλα γιὰ τὰ τοῦβλα χρειάζονται! Μόνον!

Στὸ μεταξὺ θὰ ἤθελα νὰ δῶ τοὺς «ἀνθρωπιστὲς» τοῦ τίποτα… Τί ἔχουν νά ποῦν; Ἢ ἁπλῶς χαίρονται; 

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ μονομερὴς εὐνομία!

Leave a Reply