«Κουράγιο Ἕλληνες! Ψηλὰ τὸ κεφάλι!»

«Κουράγιο Ἕλληνες! Ψηλὰ τὸ κεφάλι!»

 

Λέει Μπενοβούβαλος!
λλ βρ παιδιά, ελικρινς, δν ξέρω σ τκριβς ναφέρεται ττομον!
Σέ ατό τό σχόλιον πού το παραθέτει Νίκος πό κάτω;
Στό ,τι ο ψηφοφόροι του, ο πραγματικοί του ψηφοφοροι, τόν πέταξαν στίς 40 μόνον δρολες;
Στό ,τι μες δέν θά τόν βλέπουμε καί δέν θά τόν κομε τόσο συχνά;

Ξέρεις κάτι Μπένυ;
Καμμένο χαρτ εσαι!
Δέν τό κατάλαβες ταν τό GAPατο σέ φόρτωνε μέ τό πόλοιπον κόμματος;
Δέν τό κατάλαβες ταν σέ φτυναν κόμη καί τά δένδρα;
Δέν τό κατάλαβες πρό χθές στό Σύνταγμα μέ τά πακιστανικά σημαιάκια;

Κρίμα… Σ εχα γιξυπνο!
Δν σ χρειάζονται!
πρεπε ν τ περιμένς!
Τόσο ταλαντοχο ντισυνταγματολόγον δν τν χρειάζονται, ταν θέλ ν σηκώσ κεφάλι. 
Κι σ πγες ν σηκώσς κεφάλι Μπένυ!
Κα δυστυχς γισέναν Μπένυ,  τ σήκωσες σ μίαν πολ βολικν γι ατος στιγμή!
Τώρα Μπένυ τρέχα! Τρέχα… Διότι μόνος σου τρέχεις, λλ θ φθάσς τελευταος!

Κα δν λυπμαι διόλου Μπένυ!

Φιλονόη.  

 

Υ.Γ. Ατό τό ντιμνημονιακός τί τό θελες; Τόσο πελπισμένος πιά;

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply