35% ἀποχή;


Ἀπὸ τοὺς 9.040.475 ἐγγεγραμμένους ἐψήφισαν οἱ 5.841.257.

Ἐπὶ συνόλου δῆλα δή ἐψήφισε τὸ 64,61%!!!
Αὐτό δέν θά τό σχολιάσῃ κάποιος;

συνέχεια

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply