Ἕνας πρέπει νὰ εἶναι ὁ πραγματικός μας στόχος!

 

Αὐτὴν τὴν περίοδο, ΕΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ, Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ, Η ΕΠΙΔΙΩΞΙΣ ΜΑΣ:

 Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὰ δεσμὰ τὼν ἀρπακτικῶν τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ ἡ ἀποκατάστασις τῆς κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς, νομικῆς καὶ πολιτικῆς τάξεως εὶς τὴν Ἑλλάδα.

 Ἡ ἀποτίναξις τοῦ ζυγοῦ τῶν «παγκοσμιοποιητῶν»

 Ἡ ἀπαλλαγὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸν ἀσφυκτικὸ ἐναγκαλισμὸ καὶ τὴν δυναστεία τῶν κομμάτων καὶ ἡ, διὰ τῆς παιδείας, ἐνεργὸς ἔνταξίς του εἰς τὰ τῆς πόλεως.

 Ἡ μετατροπὴ του σὲ βουληφόρο καὶ ἐνεργὸ πολίτη (ὁπλίτη) καὶ ἡ καταδίκη τῆς «ἰδιωτείας» (τῆς ἀποχῆς ἤ τῆς ἀδιαφορίας πρὸς τὰ κοινὰ).

 Ἡ εὐημερία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ (ὥστε νὰ μπορῆ νὰ συνδράμη ἄλλους, ὡς ἔπραττεν καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν. Οἱ λέξεις ΑΣΥΛΟΝ καὶ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ εἶναι ἑλληνικὲς, παγκοσμίως, καὶ ἔχουν θεσπισθεῖ, ἀπὸ τοὺς προγόνους μας, εἰς τὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμὸ, πολλὲς χιλιᾶδες ἔτη πρὶν).

 Ἀγωγὴ τῶν πολιτῶν, κυριότατον καὶ μέγιστον, πρὸς εὐδαιμονίαν πόλεως. (Πλούταρχος)

 ΟΥΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΟΥΤΕ ΔΕΞΙΑ. ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΨΗΛΑ. Γιὰ τὴν ΕΛΛΑΔΑ φυσικὰ.

Στέφανος Βαβούρας

φωτογραφία

(Visited 53 times, 1 visits today)
Leave a Reply