Ἡ ἀπάτη τοῦ φοινικικοῦ ἀλφαβήτου.

Ἕνα μέγιστον θέμα, γιὰ τὸ ὁποῖον συχνὰ διαφωνοῦμε μὲ ἀρκετούς, εἶναι τὸ θέμα τῆς χρονολογήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου.
Οἱ «προοδευτικοὶ» ἐρευνητὲς ἀπορρίπτουν μετὰ βδελυγμίας τὶς ὅποιες ἀποδείξεις ἀναγάγουν τὴν ὕπαρξιν τῆς ἀλφαβήτου σὲ προϊστορικοὺς χρόνους. 
συνέχεια

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply